Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

INVULFORMULIER

Goede Middag.

U kunt hier uw misintentie opgeven.

Wanneer uw misintentie is opgegeven vóór zondagavond 21:00 uur dan kan deze nog geplaatst worden in het dorpsjournaal.
Geef in ieder geval de intentie voor de zondag of de dinsdag op voor zaterdagavond 18:00 uur.

* = Verplichte velden.
*
*   
*
Vul hier uw eigen gegevens in:
*   
  
  
  
*
  
Stuur mij een kopie per mail.

Voor een Hoogmis op zondag is het stippendium € 21,- en voor een H-Mis op dinsdag is dit € 7,-.
Vanaf 1 januari 2015 is het stippendium € 25,- en voor een H–Mis op dinsdag is dit € 10,-.

De kosten voor de misintentie kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL50RABO0156305925 van de Rabobank Horst Venray, (BIC: RABONL2U) ten name van R.K. OLV Geboorte Blitterswijck onder vermelding van MISINTENTIE en uw naam + adres.