Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

(MIS)TARIEVEN 2015

Door het bisdom zijn de nieuwe tarieven bekendgemaakt.
Het kerkbestuur heeft besloten evenals de clusterparochies om deze tarieven aan te houden.
De kosten van de Misintenties zijn daarom vanaf 1 januari 2015:
€ 25,- voor een gezongen Hoogmis, en € 10,- voor een H. mis door de week.

Verdere aanpassingen zijn:
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 250,-
Begrafenismis (rouwgeld) € 400,-
Huwelijksmis (trouwgeld) € 400,-
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 50,-
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst € 400,-
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 200,- (Hierin volgen we het voorbeeld van Castenray en rekenen de helft van het bisdom. Advies van het bisdom: € 400,-)

Uiteraard gelden de bovenstaande tarieven niet als voldoende is bijgedragen aan de Kerkbijdrage. Hierin volgen we het advies van het bisdom:
De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,-- voor 2015. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

Hierdoor komen de gestichte jaardiensten op de volgende tarieven:
(looptijd minimaal 5 jaar - maximaal 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
5 jaar € 50,--
10 jaar € 100,--
20 jaar € 200,--
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
5 jaar € 125,--
10 jaar € 250,--
20 jaar € 500,--

Voor een doopviering wordt vanaf 2016 € 50,- gevraagd. In 2015 zijn daarover afspraken gemaakt in de clusterparochies.

Omhoog