Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Ad orientem

Gedurende de advents- en kersttijd zijn in de kerk van Blitterswijck enkele H. Missen opgedragen aan het hoofdaltaar ad orientem ( naar het Oosten ) waar de absis van de kerk is gebouwd. Dit gebeurde o.a. op de dag dat de Gulden Mis in alle vroegte werd opgedragen, op Nieuwjaarsdag en op de feestdag van de Openbaring des Heren, ook het feest van Driekoningen genoemd. De wijzen kwamen uit het Oosten. Op Nieuwjaarsdag werden aan het eind van de intochtprocessie twee iconen van de Moeder Gods bewierookt die door Steffie Schijns uit Heerlen ( Welten ) geschilderd zijn. Op Tweede Kerstdag, de dag waarop de kerk het feest viert van de H. Stefanus, werd Steffie negentig jaar die in haar leven al heel wat iconen geschilderd heeft. Een asielzoeker uit Pakistan diende op Nieuwjaarsdag voor het laatst de H. Mis in de kerk. Met twee andere Pakistanen uit het azc Roekenbos heeft hij die maand Nederland verlaten om elders asiel te krijgen. Vanaf augustus 2016 woonden ze diverse keren de H. Mis bij.