Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Terugblik pinksternoveen 2016

In het Heilig Jaar van de Barmhartigheid was de kerk van Blitterswijck gedurende de pinksternoveen van vrijdag 6 mei tot en met zaterdag 14 mei dagelijks in de late namiddag geopend voor gebed en bezichtiging. Het accent lag deze keer op het gebed. Vanaf vijf uur bestond de gelegenheid om samen met de pastoor de vespers te bidden. Dit was voor het eerst. Op de eerste dag waren er twee personen uit Castenray, op de tweede dag twee personen uit Venray en op de derde dag drie personen uit Blitterswijck. De pastoor moest tijdens deze bijzondere liturgische tijd denken aan de woorden van Jezus: "Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden". De pinksternoveen gaat terug tot de tijd van de apostelen. Tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn zij eensgezind en volhardend aan het bidden samen met Maria. In het Missaal en het getijdengebed, vooral in de vespers, is een dergelijke "noveen" reeds aanwezig. De liturgievernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie had niet alleen betrekking op de H. Mis maar ook op het getijdengebed. Ook leken worden uitgenodigd om de getijden mee te bidden. Dat is nu gebeurd. Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid werd door paus Franciscus geopend op 8 december 2015. Het was op de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie. In de kerk van Blitterswijck, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Geboorte, was gedurende de tijd dat er niet gebeden werd gewijde muziek te horen. Gezangen van monniken uit Chevetogne, ten gehore gebracht via een cd, uitgekomen in het vorige Heilige Jaar, in 2000, bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van deze benedictijnse gemeenschap, in 1925 gesticht door Dom Lambert Beauduin in Amay-sur-Meuse. De monniken hebben als roeping te bidden voor de eenheid in de Kerk. In het bijzonder zetten zij zich ervoor in de kennis van de orthodoxe Kerken van het Oosten in het Westen te bevorderen. Te horen was o.a. "de eerste kathisma van de vespers", "Kontakion en ikos", "Cherubijnengezang", "Lucernarium" en "Hymne aan de Moeder Gods". De pinksternoveen heeft een aparte hymne: Kom Schepper Geest. (Veni Creator) Deze hymne werd telkens gezongen in de kerk. De laatste hymne van de avond "Hymne á la Mére de Dieu", wordt door de monniken van Chevetogne dagelijks gezongen uit devotie voor de Moeder Gods en hiermee worden de completen afgesloten. Ook deze prachtige hymne was op meerdere dagen in de kerk te horen.