Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Jezus en de jarige Batman

Ze spelen beiden een rol in deze preek. Vast en zeker kent U ook mensen die er alles voor over hebben om een bepaald doel te bereiken in hun leven. Zo stond er over Jan Jeuken uit Horst onlangs een groot artikel in Dagblad de Limburger over zijn vleermuizenonderzoek in de kerk van Castenray. L1 maakte er opnames van en zond die uit tijdens een uitzending van Limburg Centraal. Jan heeft er alles voor over om meer te weten te komen over het gedrag van de vleermuis. De Laatvlieger is zijn specialiteit. Vleermuizen zijn nou niet direct aantrekkelijke beesten. Ze schrikken je eerder af. Wanneer we luisteren naar de woorden van Jezus uit het evangelie van deze zondag dan schrikken deze op het eerste gehoor af. "Wie zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan mijn leerling niet zijn". Wie haat er nou zijn eigen leven? Vraagt Jezus van zijn volgelingen niet het onmogelijke? Wat hij vooral duidelijk maken is dit: weet waaraan je begint. Alles waarmee je begint vraagt overleg. Een zaak opzetten, een huis bouwen, een huwelijk sluiten. Zeker als je weet dat er een op de drie huwelijken strandt, is het van belang om een goede afweging te maken voordat je met een bepaalde persoon in het huwelijksbootje stapt. Het maken van goede keuzes is ontzettend belangrijk. Daar is gebed voor nodig. Bezinning ook. Bezint, eer ge begint. Soms worden we zo afgeschrikt voor de consequenties dat we helemaal geen keuze 's meer durven te maken. Dat is natuurlijk ook niet goed. Het is tachtig jaar geleden dat het stripverhaal Batman geschreven en getekend werd. In 1943 voor het eerst verfilmd. In 1966 voor het eerst op de tv te zien in een serie. Als negenjarig jochie werd ik er door gegrepen. Adam West die een vleermuismasker draagt, een cape in de vorm van een vleermuisvleugel en een zaklantaarn met het silhouet van een vleermuis erin. Samen met Robin trok hij erop uit het kwaad te bestrijden. Dat Batman zo gekleed was had een reden. Hij wilde de vijand, de tegenstanders, de Joker, de Penguin, schrik aanjagen. Dat Batman een masker ophad, had ook nog een andere reden. Hij leidde een dubbelleven. 's Avonds erop uittrekken om het kwaad te overwinnen, overdag leven als een soort playboy. Om zijn identiteit van de multimiljonair en "playboy" geheim te houden, besloot hij een alter ego aan te nemen. Daarbij gebruikte hij zijn grootste angst, - hij was bang voor vleermuizen - om juist in die uitrusting zijn tegenstanders een nog grotere angst aan te jagen. Het was allemaal begonnen op die avond dat hij samen met zijn ouders, toen hij nog een kind was, naar de bioscoop was gegaan. Wat een heerlijk avondje had moeten worden eindigde in een nachtmerrie. Op straat lopend werden ze overvallen door een man die uit een zijsteeg kwam. Hij wist zich ternauwernood te redden. Zijn ouders werden voor zijn ogen dood geschoten. Deze gebeurtenis had zo'n impact op zijn leven dat hij later besloot om daarmee iets te gaan doen. Hij wilde ervoor zorgen dat niemand hetzelfde zou overkomen. En zo ging hij zijn leven wijden aan de misdaadbestrijding. Met het geld, geërfd uit de bezittingen van zijn ouders gaf hij zichzelf het beste onderwijs en hij trainde dagelijks. Hij had er veel voor over om zijn doel te bereiken. Zo is het personage Batman ontstaan. Alweer tachtig jaar geleden. Wie Jezus Christus wil navolgen, die ook een strijd heeft gevoerd tegen het kwaad, zal altijd merken dat er een dubbele beweging is in zijn hart. Van de ene kant wordt je door Jezus Christus aangetrokken. Van de andere kant moet je als christen een strijd voeren. De strijd tegen de zonde. De strijd tegen eerzucht, genotzucht, hebzucht en laten we niet vergeten de gemakzucht. Kun je die strijd aan, zie je het als een uitdaging en niet alleen als iets dat je in eerste instantie afschrikt, zeg dan "ja" tegen Jezus Christus en Zijn Kerk. Hij schenkt je genade door de sacramenten. De sacramenten van het doopsel, de eucharistie, het vormsel, de biecht, de ziekenzalving en de priesterwijding. Jongemannen die kiezen voor het priesterschap moeten weten waaraan ze beginnen. En dat geldt voor iedere belangrijke keuze in het leven. Het deed mij goed om afgelopen week te vernemen via de media dat een jongeman een politieke loopbaan opgeeft om helemaal van voren af aan te beginnen aan een priesteropleiding. Dit soort verhalen hoor je steeds meer. Namelijk dat mensen zich laten leiden door de roepstem van de Heer. Mensen die bereid zijn om eerst zelf het nodige van zich af te schudden. Er zijn zoveel dingen waaraan je kunt vastzitten. Een gevleugelde uitspraak van een rector van een seminarie was:" Wie als priesterstudent Jezus Christus wil navolgen zal niet alleen veel moeten leren maar ook heel veel dingen moeten afleren". En dat geldt voor iedere volgeling van de Heer. Iedere keer weer bereid zijn je kruis te dragen om leerling van Jezus te zijn en te blijven.
Amen.

Deze preek werd gehouden op de 23ste zondag door het jaar ( C ) in het weekend van zeven en acht september 2019 in de kerkdorpen, Oirlo, Castenray, Wanssum en Blitterswijck.

Vleermuizen Batman in zijn mobiel Bijbel In Beeld