Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Valentijnsdag 2017

In de kerk van Blitterswijck is op dinsdag 14 februari 2017 niet alleen een H. Mis opgedragen ter ere van de heiligen Cyrillus en Methodius die in 1980 door paus Johannes Paulus II zijn uitgeroepen tot patronen van Europa maar ook ter ere van de H. Valentinus. Op Valentijnsdag 2016 stichtte pastoor Huub van Horne een H. Mis ter ere van hem voor de duur van tien jaar. Deze Stichting werd door het bisdom Roermond goedgekeurd op 2 maart 2016. Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. Hij is liturgisch herdacht geworden op 14 februari tot eind jaren zestig van de vorige eeuw. Vanwege gebrek aan historische onderbouwing werd hij geschrapt uit de Romeinse heiligenkalender. Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam Sint-Valentijn. Één was priester in Rome, een ander was bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter dood gebracht. Mogelijk gaat het hier om dezelfde persoon. Omdat Valentijnsdag een dag is waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten en sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw in Nederland in korte tijd een commercieel succes is geworden leek het de pastoor een goed idee om terug te gaan naar de oorsprong van de verering en hem opnieuw te vermelden in de H. Mis. In de vormselles van die dag besteedde hij aandacht aan deze bijzondere legendarische heilige die op de wereldlijke kalender zijn dag heeft aangehouden. 's Avonds nam de pastoor op die dag deel aan de Samen-Kerk-Avond in Venray die in het teken stond van een ontmoeting en kennismaking met het Kaart op Tafel-Spel. Op 3 november 2015 introduceerde hij dat spel op de pastorie van Blitterswijck tijdens een evaluatiebijeenkomst over de gezamenlijke doopvoorbereiding. Vanaf die tijd wordt het spel dat in 2007 is uitgegeven door Agapè & Evangelische Omroep gebruikt op de doopvoorbereidingsavond. De bedoeling van de avond was om elkaar beter te leren kennen door vragen te beantwoorden die de kern van ons christen-zijn raken. Die vragen staan op kaarten die te verdelen zijn in vier categorieën: 1. Dit past bij mij. 2. Mogelijkheid. 3. Dit heeft mijn hart. 4. Fundament. Met daarbij 100 beeldkaarten. Op de eerste kaart die de pastoor trok stond de vraag: Wat vindt jij belangrijk met betrekking tot geloofsopvoeding? Hij koos voor een afbeelding van een hart op een kaart. Dat hart bracht hij in verband met de dag van Valentijnsdag. Wat mensen belangrijk vinden om overgeleverd te worden verwoorden ze vaak in legendarische verhalen waarin vaak een kern van waarheid in zit. Iemand heeft ooit in dit verband gezegd dat je de duistere grond van de ziel van vele volken beter leert kennen uit de verhevenheid en de zielegrootheid van sommige legenden, dan uit hun volledige staatkundige geschiedenis. De pastoor bracht ook het programma "Roderick zoekt licht" ter sprake dat in principe uitgaat van positieve verhalen die mensen te vertellen hebben. Op die dag was het tv-programma gewijd aan de oorsprong van Valentijnsdag. Kijkers werden meegenomen naar Rome en Terni, plaatsen waar de Valentijnsverering zichtbare sporen heeft achtergelaten. Mediapriester Roderick Vönhogen is op zoek gegaan naar de oorsprong van de dag van de geliefden die overal ter wereld wordt gevierd. Frappant dat het programma werd uitgezonden op de dag dat pastoor Huub van Horne voor het eerst een gestichte H. Mis ter ere van Valentinus opdroeg. Roderick begon zijn zoektocht in Rome.Na enige tijd zoeken kwam hij aan de Via Valentino uit bij de ruïne die overgebleven is van de basiliek ter ere van Valentinus. Daar liggen ook de catacomben van Valentinus. In de dertiende eeuw zijn de relieken van Valentinus naar de kerk van de heilige Praxedes overgebracht, een kerk die bekend staat om de prachtige mozaieken uit de 13e eeuw. Praxedes, was volgens een legende uit de 6e eeuw een dochter van de Romein St. Pudens die de apostel Paulus noemt in zijn tweede brief aan Timóteüs. Zichtbare sporen waarnaar Roderick op zoek was vond hij niet meer in deze kerk. Die zijn wel te vinden in Terni. De kijkers zagen Roderick met een trein daar naartoe gaan, een plaats die ongeveer honderd kilometer van Rome vandaan ligt. In de basiliek van Valentinus in Terni is een graftombe van hem te zien. Op een glas-in-loodraam is Valentinus als bisschop uitgebeeld die een zegenend gebaar maakt over een jong stel dat liefdevol naar elkaar kijkt terwijl ze samen een bloem vasthouden. Volgens een legende gaat het over Sabino en Serapia. De pastoor van de basilliek, pater carmeliet Bose George Velassery vertelde voor de camera daarover het volgende: "Het raam toont een legende uit het leven van Sint Valentinus. Twee jonge mensen, Sabino en Serapia. Serapia was een christenmeisje uit Collescupol, twee kilometer hier vandaan. Ze was verliefd op een Romeinse soldaat, Sabino. Maar hun familie was ertegen. Want christenen en heidenen waren vijanden. Bovendien was hij rijk en zij niet. Maar hun liefde was oprecht. En Valentijn hielp ze om te trouwen en zegende hun huwelijk in. Helaas kreeg zij meteen na het trouwen t.b.c. en niemand kon haar genezen. Dus zei Sabino, in de ban van de liefde: als zij sterft, dan sterf ik ook. Volgens de legende zijn ze samen dood gevonden. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden in de staalfabriek bij graafzaamwerkheden een marmeren kist gevonden met twee jonge lichamen erin, met trouwarmbanden aan elkaar. Veel historici zeggen dat zij dat zijn aldus pastoor Bose.

Glas in lood - Valentijn