Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Gulden Mis

Naar een eeuwenoud gebruik, al vanaf de veertiende eeuw, zal weer voor het eerst sinds lange tijd op de derde woensdag van de Advent, dit jaar op 14 december, in de O. L. Vr. Geboortekerk te Blitterswijck in de ochtend om 7.00 uur de Gulden Mis worden opgedragen. Dit is een speciale Mis ter nagedachtenis aan de blijde verwachting van de H. Maagd Maria. Deze H. Mis zal worden opgedragen door pastoor Huub van Horne aan het hoogaltaar, ad orientem, naar het Oosten waar het Licht van Christus opkomt in een op dat tijdstip nog oerdonkere kerk die slechts verlicht wordt door kaarslicht. Iedereen is daarbij welkom.

 

Zie ook: Gulden mis (Wikipedia)