Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Inleidend woord tijdens de H. Mis op Redwednesday

Ik draag deze H. Mis vanavond op voor verschillende intenties. Op de eerste plaats voor 75 jaar vrijheid. Gisterenavond werd op het plein het bevrijdingsfeest gevierd met prachtige optredens van diverse groepen. De avondmis kwam te vervallen en is verschoven naar deze avond. Ik draag deze H. Mis op uit dankbaarheid voor het welslagen van alle activiteiten rondom 75 jaar bevrijding. De werkgroep 75 jaar vrijheid Blitterswijck stond onder bezielende leiding van een grote kartrekker: Henny Jenner. Chapeau.

Ik draag deze H. Mis ook op als gestichte jaardienst ter ere van de H. Catharina van Alexandrië en de H. Christoffel. Deze kerk had tot het einde van de Tweede Wereldoorlog een houten beeld van de H. Catharina uit circa 1500 en een Catharinaklok uit 1509. Beiden verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog. Deze kerk had een muurschildering van de H. Christoffel uit de Laat Middeleeuwen. Onder het puin verdwenen afgelopen donderdag 75 jaar geleden. Tien jaar geleden stichtte ik ter ere van beide heiligen een H. Mis. Beelden van hen werden aangeschaft die vanavond voorzien van devotielichten op de communiebank staan. Ik draag deze H. Mis ook op ter dankbare herinnering aan de dit jaar vijfhonderd jaar oude St. Martinusklok in Welten-Heerlen. Ik was in die plaats pastoor van 1992 tot 2002. En ik was gefascineerd door het verhaal van deze klok. Tijdens de Franse revolutie wilden de Fransen deze klok en vele andere klokken uit de torens halen om deze met hamers stuk te slaan en om er vervolgens geld, kanonnen en kogels van te maken. De Weltenaren waren de Fransen voor geweest. Ze hadden de klok uit de toren gehaald en deze laten onderduiken in de Weltervijver. Toen de Fransen weg waren werd de klok weer uit de vijver gehaald. De ondergedoken klok van Welten werd zo gered uit de handen van de vijand en viert dit jaar het vijfhonderd jarig bestaan.

Ik draag vanavond een rood kazuifel ter ere van de martelaren. Deze avond wordt wereldwijd ook genoemd nacht van de martelaren.