Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Pinkstertriduüm

In de kerk van Blitterswijck zal op Eerste Pinksterdag, zondag 20 mei 2018 aan het eind van de eucharistieviering die om 9.30 uur begint een Pinksterkaars worden ontstoken ter dankbare herinnering aan de Pinksteroctaaf die vele eeuwen in de R.K. Kerk gevierd is geworden. Op Tweede Pinksterdag zal pastoor Huub van Horne in de Mariakapel te Holthees om 9 uur een Gildemis opdragen voor de overleden leden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde Holthees. Voor het eerst zal de pastoor op die dag het misformulier nemen van "Maria, Moeder van de Kerk". Ten gevolge van de beslissing van paus Franciscus en het decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, uitgevaardigd op 11 februari 2018, wordt voortaan al vanaf dit jaar op de maandag na Pinksteren de verplichte gedachtenis gevierd van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk. Op die dag vindt in Holthees 's middags het koningschieten plaats. In de St. Jozefkapel in Smakt zal pastoor van Horne op Tweede Pinksterdag om 11 uur een extra H. Mis opdragen voor een groep pelgrims die binnenkort naar Lourdes zullen gaan. Op Pinksterdinsdag, de dag dat in Echternach de jaarlijkse springprocessie ter ere van St. Willibrord plaatsvindt, zal in de St. Annakapel in Blitterswijck een Willibrordbeeldje tentoongesteld worden op de oude communiebank. De Mis in de St. Annakapel zal op dinsdag 22 mei om 19.00 uur worden opgedragen ter ere van de H. Geest. Iedere belangstellende is welkom. Na de Mis zal op die dag voor het eerst de litanie van de H. Geest gebeden worden. En daarmee eindigt het Pinkstertriduüm in Blitterswijck.

 

Foto van Pinksterkaars