Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Kalvariegroep ingezegend

Op de feestdag van de evangelist Marcus, op maandag 25 april 2022, is in Blitterswijck voor de derde keer een Marcusprocessie gehouden. Halverwege de Processie werd de Calvariegroep ingezegend. Calvarie is het uit het Latijn afgeleide woord voor een symbolische voorstelling van de kruisiging van Jezus Christus op de berg Golgotha, geflankeerd door Maria en de apostel Johannes. Het bijzondere in Blitterswijck is dat niet Maria en de apostel Johannes zijn uitgebeeld maar Maria en Maria Magdalena. In het evangelie van Marcus, dat het oudst is, wordt Maria Magdalena als eerste genoemd onder de vrouwen die na de kruisiging op een afstand toekeken. (Vgl. Mc. 15,40) Het gezicht van Maria Magdalena is te herkennen aan de tranen in haar ogen. In het evangelie van Johannes wordt ze door twee engelen aangesproken wanneer ze enkele dagen na de kruisiging bij het lege graf staat te schreien. "Vrouw, waarom schreit ge?". De verplichte gedachtenis van Maria Magdalena op 22 juli is in 2016 door paus Franciscus verheven tot een feest. Bij de werkzaamheden van het project Ooijen-Wanssum kwamen in 2019 restanten tevoorschijn van een monument. Aanvankelijk leefde men in de veronderstelling dat het een altaar was uit de tijd dat de Trappistinnen uit Laval (Frankrijk) hier verbleven (1903-1920) Het teruggevonden monument bleek een Calvaire te zijn. De Stichting Kruisen en Kapellen Meerlo-Wanssum heeft zorg gedragen voor de restauratie en plaatste een houten kruis. Aan het kruis werd in het voorjaar van 2022 het corpus van Christus geplaatst en op de twee sokkels kwamen Maria en Maria Magdalena te staan.

 

 

Processie1
Processie2
Beeldengroep
Inzegenen1
Inzegenen2
Beeldengroep2
Processie3
Processie4