Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Noodklok is geluid

Vanwege de snelle verspreiding van het Coronavirus, die momenteel heel Nederland in zijn greep houdt, is op de vooravond van het feest van St. Jozef, in de kerk van Blitterswijck de noodklok geluid. Vijftien minuten lang. Vanaf 19.00 uur. St. Jozef is een voorspreker bij veel noden. In deze tijd van nood werd door de pastoor het gebed uitgesproken zoals dat geformuleerd staat in het Altaarmissaal bij het misformulier "In alle nood".

Openingstekst

Zo spreekt de Heer: Ik ben het heil van mijn volk. Telkens als zij in nood tot Mij roepen, zal Ik hen verhoren. Ik zal hun Heer zijn voor altijd.

Gebed

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze zwakte en vertroosting in droefheid, wees uw volk genadig: laat het getuchtigd door een verdiende straf, weer verlicht ademhalen dankzij uw barmhartige liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon.....

Vanaf de dag dat de scholen werden gesloten is de kerk van Blitterswijck dagelijks enige tijd open voor een persoonlijk gebed en het opsteken van een kaars. In de kerk liggen gebedsteksten waaronder het gebed dat de Nederlandse bisschoppen hebben uitgegeven in deze tijd van de Coronacrisis.

Gebed

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden , dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat ze uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.