Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

H. Mis aan altaar O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand

Voor het eerst is in de kerk van Blitterswijck een H. Mis opgedragen aan het altaar van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. Het was een privémis, opgedragen door pastoor Huub van Horne op woensdagmorgen 26 april 2017, uit dankbaarheid bij gelegenheid van het einde van het herdenkingsjaar van de icoon van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. Negen dagen had de noveenkaars gebrand. Tevens werd de H. Mis opgedragen voor de zielenrust van een overleden priester. Op het in het najaar van 2015 door Wim Wijnen kunstig vervaardigde smeedijzeren kaarsenstandaard werd een altaarblad geplaatst, op 6 februari 2016 door de pastoor ingezegend. Op 26 april 2016 was het 150 jaar geleden dat paus Pius IX de icoon van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de redemptoristen toevertrouwde met de woorden: "Maak haar bekend aan de hele wereld". Dat is goed gelukt, want inmiddels is deze Maria-icoon wellicht de meest bekende icoon en Maria-afbeelding geworden. De originele icoon bevindt zich in de hoofdkerk van de redemptoristen in Rome. Pastoor Van Horne bezocht die kerk tijdens zijn tweede Romereis in 1982. In de parochie van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand te Heilust in Kerkrade deed hij in de jaren 1980-1982 op de basisschool een catechetische stage. Gedurende collegejaar 1982-1983 deed hij in die parochie een pastoraal-liturgische stage. Op de dag van de eerste H. Mis aan het altaar van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand in Blitterswijck, de dag vóór de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander, op zijn vrije dag, bracht de pastoor een bezoek aan Tilburg. In de namiddag is hij naar de geboortegrond van Peerke Donders gegaan die als missionaris in Suriname heeft gewerkt. De eerste 24 jaar als seculier priester. Toen in 1866 de Surinaamse missie aan de redemptoristen werd toevertrouwd trad hij toe tot deze orde. Als apostel van de melaatsen stierf hij op 14 januari 1887. In 1900 werd zijn proces tot zaligverklaring ingeleid. In 1982 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard waarna de belangstelling voor het bedevaartoord groeide. Op het terrein staat een houten kapel, een replica van het geboortehuis van Peerke Donders, een kruisweg en processiepark, een paviljoen en een eet en feestcafé met verschillende terrassen. Het paviljoen werd geopend in 2009 op de tweehonderdste geboortedag van Peerke Donders. In dat paviljoen is een museum ingericht over het wonderbaarlijke leven van deze opmerkelijke mens. Het verraste de pastoor dat in het paviljoen ook een tentoonstelling te zien was over Maria met opmerkelijk veel aandacht voor Maria als O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. De tentoonstellingsgids heeft als titel gekregen: De Altijd Durende Bijstand van Maria. Zeer kenmerkend aan de icoon van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, die ook te zien was, is de loszittende sandaal van Jezus. Maria schrok zo van de boodschap van twee engelen die haar vertelden dat ze veel zou moeten lijden om Jezus dat het sandaaltje uit schrik los schoot. De kapel telt drie cultusobjecten: de schilderij van Peerke Donders die in het midden hangt en direct opvalt, zijn relieken in een houder rechts van de kapel waar een kaarsenstandaard staat en er staat ook een kaarsenstandaard links bij de icoon van O.L.Vrouw van Alttijddurende Bijstand.

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand