Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

AMANDUSBEL

AMANDUSBEL INGEZEGEND

Foto. De Amandusbel is op zijn feestdag, donderdag 6 februari j.l. in de kerk van Castenray ingezegend door pastoor Huub van Horne. De inzegening gebeurde in het bijzijn van een groep kinderen van basisschool "De Stek" die na de inzegening allemaal afzonderlijk aan de bel mochten trekken.
De bel zit in een een smeedijzeren standaard, die speciaal daarvoor gemaakt is door Jeu Smits uit Wanssum in Altforst met assistentie van zijn zonen Willem en Han. Het klokopschrift luidt: "Ik heet Amandus. Ik roep op. Ga naar de bron. Ik ben herontdekt na een onderzoek door pastoor Huub van Horne en door hem als Amandusbel ingezegend op 6 februari 2014". Apart daaronder staat de Latijnse zin: "Et continuo gallus cantavit". Deze zin is uit het evangelie van Matteüs hoofdstuk 26, vers 74. Vertaald: En meteen begon er een haan te kraaien. Vier jaar geleden kreeg het barokke beeld van de H.Amandus uit de 18e eeuw na talloze omzwervingen een vaste plaats in de kerk van Castenray. Voor die tijd had het beeld onder andere gestaan in de kerk van Blitterswijck ter vervanging van een van de beelden die tijdens de kunstroof van medio januari 2005 verdwenen waren. Doordat de H. Brigida in de kerk van Castenray weer een eigen altaar had gekregen zoals vóór de Tweede Wereld Oorlog ook was, kwam er een plaats vrij op de sokkel waar het beeld van Brigida eerst had gestaan. Die plaats werd ingenomen door Amandus die toen nog herontdekt moest worden en lange tijd was aangezien voor Urbanus.

De H. Amandus, Maastrichtse bisschop uit de 7e eeuw trok tijdens zijn leven meerdere keren aan de bel om mistoestanden aan de kaak te stellen. Omdat zijn leef- en denkwijze niet klikte met de bourgondische levensstijl van de inwoners van Maastricht, in het bijzonder met die van de clerici, vroeg hij bij de paus ontslag aan dat hij na drie jaar al gekregen heeft. Als stichter van vele kloosters trok hij overal naartoe waartoe God hem riep. Vele sporen heeft hij achtergelaten. In het nabijgelegen Herongen is de oude St. Amanduskerk die men in de 14e eeuw is gaan bouwen blijven staan toen schuin tegenover deze kerk de nieuwe Amanduskerk werd gebouwd. Bij de iets verderop gelegen St. Amanduskapel uit de 17e eeuw is een Amandusbron waar men Amanduswater mee naar huis kan nemen.

De Amandusbel in de standaard met daarboven een kruis en een haan heeft als vaste stek de pastorie van Blitterswijck en zal op meerdere plaatsen gebruikt worden om aan de bel te trekken. Zo bijvoorbeeld in Wanssum op zondag 16 februari a.s. wanneer klokslag elf uur op de bühne van Gemeenschapshuis de Zandhoek aan de bel zal worden getrokken zodat de tweede wintermis kan beginnen. Het kerkbestuur van Wanssum besloot in het najaar van 2013 om gedurende de winter voortaan de Missen te laten plaatsvinden in het gemeenschapshuis om zodoende te kunnen sparen op de hoge energiekosten van de grote kerk en op deze wijze de exploitatie weer positief te kunnen afsluiten.

Foto.

 

Omhoog