Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Inzegening van de kasteelpoort

Toespraak van pastoor Huub van Horne voorafgaand aan de inzegening van de kasteelpoort in Blitterswijck op zaterdagmiddag 8 november 2019.

Ik heb in de ruim 35 jaar dat ik priester ben al heel wat ingezegend. Maar nog geen poort. Laat staan een kasteelpoort. De deken van Venray vroeg aan mij tijdens een teamvergadering: "En waar is het kasteel?". Het is goed dat dit soort vragen gesteld worden. Het maakt ons bewust van wat we hebben en niet meer hebben. Met bijzonder veel genoegen wil ik deze kasteelpoort met daarboven een kruis en beneden op ooghoogte het alliantiewapen van Dirk van Lynden en Helwich Vijgh en de wapens van hun ouders en grootouders inzegenen. Met kastelenkenner Rinus Flokstra die de auteur is van het in 2005 uitgegeven boek: "Kastelen in het land van Kessel", waartoe Blitterswijck destijds ook toe behoorde ben ik eergisteren vanuit de pastorie naar deze kasteelpoort gelopen om vooral samen te kijken naar het alliantiewapen. Hij was blij dat de voormalige gevelsteen aan de kasteeltoren terug is in Blitterswijck en heeft mij op het spoor gezet om te zoeken naar de ontbrekende voornamen van voorouders van Helwich Vijgh. Door te googlen vond ik dat haar grootmoeder, vaders kant Anne van Gelre was, natuurlijke dochter van niemand minder dan Karel van Gelre, ook Karel van Egmond genoemd die van 1492 tot aan zijn dood in 1538 hertog van Gelre was en graaf van Zutphen. Familiewapens komen vanaf de Middeleeuwen voor. Hun ontstaan danken we aan de riddergevechten in de Middeleeuwen. Men wist op een gegeven moment niet meer: wie hoort bij ons en wie hoort tot de vijand? Zo zijn de familiewapens ontstaan. Een wapen verschaft identiteit. Zijn we niet allen op zoek naar identiteit? Wat onderscheidt mij als individu van iemand anders? Het is de vraag van: wie ben ik? Maar we moeten ons ook de vragen stellen: waar kom ik vandaan? En, waar gaan we naartoe?
Ik zal nu eerst een zegeningsgebed uitspreken.
Heer onze God, het zijn mensenhanden geweest die deze kasteelpoort opnieuw hebben gebouwd. Geschapen naar uw beeld en gelijkenis hebben zij hun gaven gebruikt om dit mooie werk voor het nageslacht te bewaren. De brede poort uit het evangelie leidde naar de ondergang. Laat ons voor ondergang bespaard blijven. Laat al degene die er door gaan tot het besef komen dat we deel uitmaken van een geschiedenis die vastgelegd moet worden. Laat ons lering trekken uit ons verleden. Laat uw zegen neerdalen over de bouwers van deze poort, maar gedenken we ook de bedenkers van dit plan. Laat uw zegen neerdalen over ons allen zodat we altijd U de plaats geven die u toekomt. in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.