Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

D'r kraait gènne haan nor. Of toch?

D'n haan op de kerktòre ien Castenray aoverlèfde de naojaorsstorm van 2013 ternauwernoëd. D'n haan kwaam schots en schijf op de kerktòre te staon. Ik kreeg un telefoontje van un vûrbeejganger en ging direkt polshûgte neme.
Ut kerkbestuur dat ôk iengelicht was vond de situatie te gevaorluk en liet un hoëgwerker kómme waornao de haan en ut kruus van de tòre wiere weggehaald ter reparatie. Ut beeld was dûr de wiendvlaag hiëlemaol krom geboge.
De kerktòre is geruume tied zonder haan op de tòre gewèst. Toen ik an un kollegapriester vertelde dat ut repariere nog wel ènnige tied zeuj dure zei heej tège meej: "Wûrrum zudde nog un haan op de tòre plâtse? D'r kumt toch gèn kiep mèr naor de kerk". Un gevatte reaktie.
Toch denk ik dat weej duk iets gaon misse op ut moment dat ut d'r nie mèr is. Kerk en carnaval huure beej mekaar zoëas un haan op un kerktòre thuushuurt.
Zoëas un wiendvlaag un groëte kracht hèt die zellufs de kracht hèt om un haan te doen wankele op un tòre, zoë bezit de geest van de ware carnavalsvierder de kracht um minse beej mekaar te brenge en same mit hun plezier te make.
Nogal wat carnavalsvereniginge drage de naam "De Wiendbuul". Mit carnaval laote weej de ventiel los en blaoze weej wat stoëm weg.
Op 1 december 2018 aoverleed plots op tachtigjaorige lèftied de Limburgse buuttereedner Pierre Cnoops. Zellufs ut NOS-journaal van acht uur besteejde d'r op d'n dag uutgebreid andacht an. Ik ben nog altied un bewonderaar van eum.
Unne kiër is heej meej tège gevalle. Dat was beej ut kopere priesterfiëst van un zeer geziene kapelaan ien Heerlen. Nao al die vûrdrachte waor vûrnameluk de loftrompet aover eum wier gestaoke haj ik van de buutterreedner nôw net iets anders verwacht. Nameluk de draak stèke mit. Iën van de essenties van carnaval.
Ik denk wel dat as heej an un stille doëd zeuj zien gestörve d'r wel degeluk un haan gekraaid zeuj hebbe.

Pastoor Huub van Horne  

 

D'r kraait gènne haan nor. Of toch?