Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Kwartieren Alliantiewapen.

De kwartieren uit het alliantiewapen van Dirk van Lynden en Helwich Vijgh.

Inleiding

Op 9 november 2019 werd de naar Blitterswijck teruggekeerde wapensteen, een alliantiewapen uit 1619, het jaar waarin Dirk van Lynden en Helwich Vijgh met elkaar trouwden, onthuld door het echtpaar Waanders uit Zwolle. Dit gebeurde tijdens de feestelijke opening van de nieuwe kasteelpoort waarin de wapensteen een plek heeft gekregen. Tot de verwoesting van het kasteel in november 1944 waren er acht kwartieren te zien in het familiewapen van Lynden-Vijgh op de gevel van het kasteel. Na de verwoesting van het kasteel dat niet meer herbouwd is geworden is de wapensteen circa 58 jaar veilig bewaard door Wim Waanders. Op 21 november 2019, precies 75 jaar na de verwoesting van de katholieke kerk, het kasteel en vele huizen in Blitterswijck, gaf pastoor Huub van Horne aan Greet van Rijswijck uit Venray de opdracht om het wapenschild en de acht kwartieren te borduren. Twee kwartieren ontbreken op de teruggekeerde wapensteen. Onderzoek werd gedaan naar de ontbrekende wapens. Rond Pinksteren 2020 was het borduurwerk klaar. Na de inzegening op 5 juli 2020 werden de geborduurde familiewapens tentoongesteld in de kerk naast de vitrinekast. Zodra het borduurwerk is ingelijst zal het een plaats krijgen in de St. Annakapel. De St. Annakapel werd in 1514 gesticht door Dirk van Blitterswijck en Jutta van Appeltern. De ouders van Dirk van Lynden waren Arnt van Blitterswijck en Elisabeth van Bemmel en dit waren de oud-ouders van Dirk van Lynden, zoon van Frans van Lynden en Anna van Lynden.

Alliantiewapen

Alliantiewapens noemt men in de heraldiek de wapens van door huwelijk verbonden personen. Zij komen meestal voor op één schild of naast elkaar geplaatst onder één helm. Als bijzonder symbool van een huwelijk vinden we, met name bij kastelen, adellijke huizen en rouwborden, zogenaamde alliantiewapens waarbij beide familiewapens worden weergegeven.

Dirk van Lynden.

In het midden links. Het stamwapen bestaat uit een rood schild met daarop een gouden kruis. Daarboven. Het schild. Twee wapenschilden zijn met elkaar verweven. Het schild van de familie van Lynden is gedekt met een gekroonde helm, voorzien van een dekkleed en een helmteken en de vorm van een hazewindhond.

Helwich Vijgh

In het midden rechts. In zilver schuingekruiste armen met gebalde vuisten. De armen geblokt bekleed in vijf vakken in rood en goud. Daarboven. Het schild. De gekroonde helm en twee gebogen armen met twee gebalde vuisten.

Kwartieren Links: van boven naar beneden 1 t/m4 Rechts: van boven naar beneden 5 t/m 8

  1. Van Lynden. Frans. Hij is de vader van Dirk van Lynden. Voor de beschrijving van het wapen, zie alliantiewapen.
  2. Van Lynden. Anna. Zij is de moeder van Dirk van Lynden. Voor de beschrijving van het wapen, zie alliantiewapen.
  3. Van Besten. Anna. Zij is de grootmoeder van Dirk van Lynden. Wapen: In rood een zilveren schuinbalk beladen met drie rode ringen.
  4. Van Wylaeck. Judith. Zij is de echtgenote van Dirk van Lynden, de grootmoeder van Dirk van Lynden. Wapen: In zilver een schuinbalk vergezeld van zes merletten zoomsgewijs geplaatst. Alles rood.
  5. Vijgh tot Soelen. Dirk. Hij is de vader van Helwich Vijgh. Voor de beschrijving van het wapen dat niet te zien is in het kwartier van de wapensteen, zie alliantiewapen.
  6. Pieck. Herman. Hij is de grootvader van Helwich Vijgh. Wapen: ( ontbrekend op de steen ) In zilver een rood kruis.
  7. Van Gelder. Anna. Zij is de grootmoeder van Helwich Vijgh, een bastaarddochter van hertog van Gelre. Wapen: Gedeeld: I In blauw een omgewende gouden leeuw. Rood getongd. II In goud een zwarte leeuw. Rood getongd.
  8. Van Balveren. Adriana. Zij is de echtgenote van Herman Pieck. Grootmoeder van Helwich Vijgh. Wapen: In zilver twee dwarsbalken gaande over drie kolven. Op de steen uitgebeeld met de klik naar rechts.
Bijzonderheden

Dirk van Lynden was de tiende Baron van Hemmen, Heer van Blitterswijck. Hij overleed op 1 juni 1652 en werd in de kerk van Hemmen begraven. Zijn huwelijk met Helwich Vijgh op 21 april 1619 werd gezegend met negen kinderen (1). Uit zijn tweede huwelijk met Gertruida van Delen werden twee kinderen geboren. Helwich Vijgh overleed op 3 december 1638 en werd begraven in de kerk te Hemmen. Hun oudste zoon, Dirk, werd Heer van Bliterswijck, Hemmen en Well. De plaats Well kreeg hij door het huwelijk met Agnes Catharina, Gravin van Limburg-Stirum, Vrijvrouwe van Well. Uit dit huwelijk werd Bernard Albrecht Diederick geboren. Na zijn dood op 22 juli 1670 kwam Blitterswijck, Hemmen en Well in het bezit van zijn oudste oom Frans van Lynden. De vader van Helwich Vijgh was eerder gehuwd met Helwich van Rossem. Door het overlijden van haar broer Joost werd Dirk Vijgh beleend met de heerlijkheid Soelen en Vijgh en werd hierdoor heer van Soelen en Vijgh en werd hierdoor heer van Soelen en de Snor ( kasteel in Dodewaard ) Door zijn huwelijk met Theodora Pieck verwierf hij veel bezittingen, o.a. het Land van Maas en Waal, dat nog onder Spaans gezag stond. In 1602 werd hij beleend met Avezaath. Kasteel Soelen dat eigendom werd van Dirk Vijgh gaat terug tot de 13e eeuw. De kern van het huidige gebouw dateert uit de 15e eeuw. Vanaf het begin van de Opstand tegen de Spanjaarden in de Tachtig Jarige Oorlog was hij een medestrijder van prins Willem van Oranje. Op kasteel Soelen ontving hij vaak aanhangers van de prins. Toen hij weigerde twee mannen uit te leveren werd het kasteel door de Spanjaarden platgebrand. Het kasteel werd herbouwd in de periode 1576-1583. Het momenteel 157 hectare landgoed Soelen kwam in 1992 aan de Staat die het in beheer gaf van Staatsbosbeheer.

( 1 ) Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek Deel 7 uitgekomen in 1927 vermeldt als huwelijksdatum 25 april 1619. Marinus Flokstra vermeldt in zijn boek "Kastelen in het land van Kessel", uitgegeven in 2005 als huwelijksdatum 5 april 1619. Jan van den Brandhof vermeldt in zijn boek "Hemmen Historie-Landgoed-Kasteeltuin", uitgegeven in 2004 als huwelijksdatum 21 april 1619. Die datum staat ook vermeld in de genealogie van het geslacht Van Lynden op blz. 552 in Nederlands Adelsboek, jaargang 87, uitgekomen in 1998.

Foto's Wat is uitgebeeld op de foto? Foto's in Hemmen zijn gemaakt door Huub van Horne op 6 maart 2013. De foto's geplaatst op de website zijn foto's gemaakt op 6 oktober 2020 van de toen gemaakte foto's met uitzondering van nr. 5.

 

Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
1. Pastorie en kerk in Hemmen. 2. Kerkmuur.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
3. Interieur van de kerk. 4. Het wapen van de familie Van Lynden is geschilderd op de kerktoren.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
5. Detail van het familiewapen. 6. Foto kerk vanaf het kerkhof.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
7. Een van de vele grafstenen van de familie van Lynden. Dit is de grafsteen van Frans Godert van Lynden. Geboren op 26 februari 1761. Overleden op 18 april 1845. Hij was de vijftiende Heer van Hemmen. Zijn grootvader, Frans Godert van Lynden, 13e Heer van Hemmen die ook Heer van Blitterswijck en Lunenburg was, liet in 1739 een pastorie bouwen die in 1853 werd afgebroken. Het huidige gebouw, ook een voormalige pastorie, werd op dezelfde plaats gebouwd. 8. Ruïne van het kasteel.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
9. Ruïne van het kasteel. 10. Kasteel Zoelen. Foto gemaakt door Huub van Horne op 19 augustus 2020.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
11. Kasteel Zoelen. Foto gemaakt door Huub van Horne op 19 augustus 2020. 12. Kasteelpoort met ingemetselde wapensteen.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
13. Alliantiewapen van Dirk van Lynden en Helwich Vijgh en de kwartieren. 14. Borduurwerk.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
15. Wapen: Lynden. 16. Wapen: Vijgh.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
17. Wapenschild. 18. Wapen: Lynden Kwartier 1.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
19. Wapen: Lynden Kwartier 2. 20. Wapen: Besten Kwartier 3.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
21. Wapen: Wylaeck Kwartier 4. 22. Wapen: Vijgh Kwartier 5.
Kwartieren Alliantiewapen/ Kwartieren Alliantiewapen/
23. Wapen: Pieck Kwartier 6. 24. Wapen: Gelder Kwartier 7.
Kwartieren Alliantiewapen/  
25. Wapen: Balveren Kwartier 8.