Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Stille Zaterdag in Blitterswijck.

In de vroege morgen van Stille Zaterdag is voor het eerst in de kerk van Blitterswijck de lezingendienst gehouden. Acht personen namen deel aan deze dienst. De initiatiefnemer werd geïnspireerd door de woorden uit de geschriften van de in 1984 overleden priester Karl Rahner: "Als we denken aan Stille Zaterdag, valt iets merkwaardigs op: in ons godsdienstig leven slaan we deze dag over. We vieren Goede Vrijdag en Pasen, het sterven en de opstanding van de Mensenzoon die ons heil is. Wat er tussen deze twee dagen ligt, namelijk Stille Zaterdag, slaan we over. Deze dag betekent niets in ons godsdienstig leven, in de katechismus van ons hart. Toch belijden we, telkens als we de apostolische geloofsbelijdenis, de oudste en heiligste formulering van ons geloof, uitspreken: Hij is nedergedaald ter helle. En dit is de tekst die bij Stille Zaterdag hoort, de tekst die de inhoud ervan verwoordt". Aan het begin van de dienst werd de icoon bewierookt waarop de graflegging van Christus is uitgebeeld. Op de icoon, geschilderd door Geert Hüsstege, is te zien hoe Maria het dode lichaam van haar Zoon in haar armen neemt. Op de icoon zijn ook uitgebeeld: Johannes, de leerling die Jezus in het bijzonder liefhad, Maria Magdalena en Jozef van Arimatéa. De persoon van Jozef van Arimatéa wordt in alle vier de evangeliën genoemd. Als leerling had hij zich bij Jezus aangesloten en als een vooraanstaand lid van de Hoge Raad had hij aan Pilatus gevraagd het lichaam van Jezus in zijn tuin in zijn ongebruikt graf te mogen begraven. Hierom is Jozef van Arimatéa de patroonheilige geworden van de begrafenisondernemers. Hij was ook degene die Jezus van het kruis haalde en in een linnen doek wikkelde.

 

Stille Zaterdag Stille Zaterdag