Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Terugblik Gulden Mis

Voor het eerst sinds circa vijftig jaar werd in de kerk van Blitterswijck, toegewijd aan O.L.Vr. Geboorte, weer de Gulden Mis opgedragen. Deze in onbruik en bijna in de vergetelheid geraakte H. Mis, ook "Rorate-Mis" genoemd, werd op woensdag 14 december 2016 in de ochtend om 7.00 uur opgedragen door pastoor Huub van Horne in een slechts met kaarsen verlichte kerk. Gehoor gevend aan het verzoek van kardinaal Sarah, prefect van de Congregatie van de Eredienst, werd deze H. Mis aan het hoogaltaar ad orientem opgedragen. Naar het Oosten waar de zon opkomt. Christus is het licht van de volkeren. (Lumen Gentium) De Mis werd opgedragen met volk. ( cum populis ) De Gulden Mis werd gediend door twee acolieten van de Paterskerk in Venray en bijgewoond door drie parochianen van Blitterswijck, waaronder een 91 jarige, een oud inwoner van Blitterswijck, een echtpaar uit Well, een parochiaan uit Wanssum en twee katholieken uit Azië die momenteel in het AZC Roekenbos te Blitterswijck verblijven. De pastoor bewierookte na de intredeprocessie het hoogaltaar en de twee iconen die op de communiebank waren geplaatst. Op de ene icoon is uitgebeeld de ontmoeting tussen Joachim en Anna bij de gouden poort in Jeruzalem. In 2004 geschilderd in opdracht van de pastoor door Matthias Küppers, monnik in Chevetogne. Op de andere icoon is uitgebeeld de evangelist Lucas die een portret van de Moeder Gods met haar Zoon aan het schilderen is. Deze icoon is in 2011 geschilderd door Liesbeth Smulders. Voordat de pastoor het kruisteken maakte en de gelovigen begroette zong hij het refrein van het Rorate waarna een korte stilte volgde. Het refrein luidt: Rorate caeli désuper, et nubes pluant iustum. Vertaald: Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, regent de Gerechte. (Jesaja 45,8) In zijn inleidend woord gaf de pastoor een toelichting op de viering en leidde hij de gelovigen in op het mysterie. De votiefmis ter ere van de H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk, werd gelezen en gekozen werd voor de Romeinse Canon. De heilige van de dag, Johannes van het Kruis, overleden op 14 december 1591, werd genoemd nadat alle heiligen uit Eucharistisch Gebed I waren opgenoemd. Kribbe en kruis horen bij elkaar. In de kerk van Blitterswijck staat in de absis een kruis met corpus uit de 16e eeuw. Maria en Johannes staan onder het kruis. Op het moment dat de pastoor de communie aan het uitreiken was luidde het angelusklokje. Een wat langere dankzegging in stilte volgde. Als slotlied werd gezongen het Adventslied "Nu daagt het in het Oosten". De gelovigen hielden een brandende kaars in hun hand terwijl zij zongen: "De duisternis gaat wijken van d' eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht". Toen de Misbezoekers om kwart voor acht naar buiten gingen begon het langzaam aan licht te worden.