Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

KOESTER UW MONUMENT

Uit het weekblad Peel en Maas door Frans de Roos.
Koester uw monument 5 maart 2009
Koester uw monument Peel en Maas 5 maart 2009
Op de foto de St. Annakapel aan de Beeteweg nr. 1 te Blitterswijck, een Rijksmonument. De kapel is omgeven door lindenbomen en staat aan de rand van de bebouwde kom. De oorspronkelijke kapel werd tussen 1509 en 1514 gebouwd door Dirk van Blitterswijck en zijn echtgenote Jutta van Appeltern. In 1635 werd de kapel echter in brand gestoken door de beruchte Kroaten. Die behoorden tot de ruiterbenden van de Spaanse keizerlijke veldheer Piccolomini, in de zuiderlijke Nederlanden, die tegen Frederik Hendrik kwamen strijden. In 1638 werd de kapel echter op dezelfde plaats herbouwd. In 1833 vonden pastoor Mathias Watrin en zijn kerkbestuur dat de kapel bouwvallig was geworden en besloten hem af te breken en opnieuw op te bouwen, wederom op dezelfde plaats. Deze keer in de zogeheten ‘Waterstaatsstijl’. Daarmee kreeg de kapel veel overeenkomst met de vijf jaar eerder, in 1828, gebouwde Nederlands Hervormde Kerk aan de Maasweg in Blitterswijck. De St. Annakapel is een grote kapel die plaats biedt aan ca. 125 personen. Het is een rechthoekig gebouw met een driezijdige sluiting aan de koorzijde. De gevels zijn van baksteen in kruisverband. Het gebouw is voorzien van hoeklisenen en de langsgevels, aan de noordelijke en zuidelijke kant, worden door tussenlisenen in vier traveeёn verdeeld. In iedere travee een spitsboogvenster: met een blinde metselwerk invulling of gotiserend raam. Aan de westzijde de voorgevel met topgevel. Daarin de rondbogige toegang met dubbele houten deur en houten bovenstuk in een rechthoekige geprofileerde omlijsting met gemetselde pilasters. In de middensluiting aan de koorzijde een houten deur met bovenlicht in een spitsboogvenster. De kapel heeft een met leien gedekt zadeldak, met driezijdige schildbeëindiging boven de driezijdige sluiting. Midden op het dak een zeshoekig klokkespitsje. Het gebouw overleefde de Tweede Wereldoorlog met in hoofdzaak een behoorlijke schade aan het dak. Na de bevrijding deed de kapel dienst als noodkerk voor de parochie Blitterswijck. Dat tot Kerstmis 1951, toen de herbouwde parochiekerk weer in gebruik werd genomen. De kort na de herbouw in 1833 geplante lindenbomen werden in 1984 vervangen door een nieuwe aanplant van lindenbomen. In 1959 werd de kapel gerestaureerd. De kapel zoals die er nu staat is dus de herbouw uit 1833 en is het derde gebouw sinds de oorspronkelijke stichting tussen 1509 en 1514. Bronnen: Stichting Kruisen en Kapellen Meerlo-Wanssum, Monumentenregister.

Foto en redactie: Frans de Roos. Stichting Venray Monumentaal (SVM) , : secretariaat Vliezenweg 1 5801 JC Venray,

Koester uw monument 27 augustus 2009
Koester uw monument Peel en Maas 27 augustus 2009
De fotocollage laat opnamen zien van de mooie R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte (Rijksmonument) in Blitterswijck. De Geboorte van Maria wordt op 8 september gevierd. Het oudste bekende jaartal met betrekking tot de kerk is 1406, toen een toren aan de kerk werd aangebouwd, getuige een gedenksteen in de oude toren. In de 18e eeuw werd een sacristie tegen het koor aangebouwd. En in de jaren 1876-1878 werden deze gedeelten gebouw door architect Karl Weber gerestaureerd. Op de foto linksboven een opname van vèèr de Tweede Wereldoorlog. Op 21 november 1944 werd de prominente toren door de zich terugtrekkende Duitsers opgeblazen, waarbij de kerk zwaar beschadigd werd. Ook deed een latere voltreffer op de kelder waar de roerende zaken waren ondergebracht die kostbaarheden verloren gaan. Desondanks hebben een aantal kunstschatten het oorlogsgeweld gelukkig overleefd: dat zijn o.a. de kruiswegstaties, de Calvariegroep, een tweetal fragmenten uit het vroegere hoogaltaar en de vier evangelisten afkomstig van de preekstoel. Zij hebben, na een grondige restauratie, weer een plaats in de huidige kerk gekregen. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd besloten de kerk te restaureren en tot kruiskerk te verbouwen. Het ontwerp daarvoor was van het Architectenbureau Ir. Swinkels en Ir. Salemans uit Maastricht. De uitvoering lag in handen van de plaatselijke aannemers Gebr. Linskens en G. Verstraelen. Die uitvoering duurde enige jaren, een periode waarin de St. Annakapel (Rijksmonument), aan de Beeteweg 1 in Blitterswijck die met lichte beschadigingen de oorlog was doorgekomen, uitstekend als nood-parochiekerk fungeerde. Maar uiteindelijk was de kerk in 1951 gereed. Het is een naar het oosten gekeerde bakstenen pseudokruisbasiliek die bestaat uit een fronttoren, een gotisch schip, die de basis is van het bestaan als rijksmonument, uitgebreid met nieuwbouw. De oude steunberen tegen het schip zijn geleed en voorzien van een lezenaarsafdekking. De nieuwe steunberen zijn ongeleed en voorzien van een lezenaarsafdekking. De kerk is gedekt onder zadeldaken met leien, die voorzien zijn van mastgoten, waaronder een muizentandfries. Aan de oostzijde van het noordtransept staat de sacristie aangebouwd, zie uiterst rechts op de foto rechtsonder. Aan de westzijde d.w.z. de voorzijde van de kerk, is een gelede toren aangebouwd. De toren is gedekt met een naaldspits en is bekroond met een bal en kruis. De aanvullende nieuwbouw is, wat vormgeving betreft, zo ontworpen dat men kan spreken van een mooie, harmonieuze, de historie van deze kerk recht doende aanpassing.

Foto en tekst: Frans de Roos. Bronnen: Kerkgebouwen in Limburg, R.K. Parochie O.L.V. Geboorte Blitterswijck!, De Ned. Monumenten van geschiedenis en kunst in Noord-Limburg. Stichting Venray Monumentaal (SVM) , : secretariaat Vliezenweg 1 5801 JC Venray,

Koester uw monument 7 oktober 2010
Koester uw monument Peel en Maas 7 oktober 2010
De foto laat opnamen zien van de St. Annakapel (Rijksmonument) aan de Beeteweg in Blitterswijck. Van de kapel is een belangrijk deel van het interieur eveneens rijksmonument. De kapel is eenbeukig (foto rechtsonder). Ter plaatse van het koor is het houten altaar samengebouwd met een achterschot dat over de volle breedte van de kapel aanwezig is. Op dat achterschot zijn enkele kraagstukken aangebracht waarop een Anna-te-Drieën beeld. Aan weerszijden zijn houten deuren voorzien. Boven de altaartafel bevindt zich een barokke retabel die uit de tweede helft van de 17e eeuw dateert, het geheel met het achterschot dateert uit het begin van de 19e eeuw. Centraal voor het koor staat een houten middendeel van een communiebank, eveneens uit het begin van de 19e eeuw. In het front daarvan een ovaal paneel met een voorstelling van het Laatste Avondmaal (foto rechtsboven). De voorstelling wordt omgeven door overvloedshorens met korenaren en wingerdranken. Bovenaan een gedeelte opschrift: Ioannis Wynhoven caelibis octobri. De houten preekstoel op balusterpoot (foto linksonder) dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 17e eeuw. De preekstoel heeft rondboogpaneeltjes, een rugstuk met voluutkantstukken en een zeszijdig klankbord (luifel). Alle bovenvermelde inventarisdelen en ook de 19e eeuwse banken zijn rijksmonument. De eerste St. Annakapel werd gebouwd tussen 1509 en 1514. Dat is nu 500 jaar geleden. De kapel werd weliswaar op 8 maart 1514 voor het eerst vermeld maar bestond al langer. Het huidige gebouw dateert uit 1833 en verving de tweede kapel uit 1638. Vijf eeuwen geleden werd een beneficie gesticht, niet alleen ter ere van St. Anna, maar ook ter ere van de H. Johannes de Doper. Echter, circa 100 jaar na de stichting werd de H. Johannes de Doper niet meer vermeld. Het komende 500 jarig jubileum is voor het kerkbestuur van de O.L.V. Geboorte Kerk in Blitterswijck aanleiding om de St. Annakapel en ook Johannes de Doper extra onder de aandacht te brengen. Er zal een expositie over de St. Annakapel worden gehouden. Bovendien zal de nieuwe aanwinst voor de kapel, een beeld van de H. Johannes de Doper (foto linksboven) op zondag 24 oktober 2010, na een Rozenkransprocessie, door Mgr. Wiertz, bisschop van Roermond, plechtig worden ingezegend.

Foto en tekst: Frans de Roos. Bronnen: Monumentenregister, De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst: de provincie Limburg, Kerkbestuur O.L.V. Geboorte Kerk Blitterswijck. Stichting Venray Monumentaal (SVM) , : secretariaat Vliezenweg 1 5801 JC Venray,

Koester uw monument 23 december 2010
Koester uw monument Peel en Maas 23 december 2010
Het tafereel De Geboorte van Jezus, zie de foto in het midden, is ontleend aan een glas-in-lood raam in de R.K. kerk O.L.V. Geboorte (Rijksmonument) in Blitterswijck. Het betreft een tafereel van het rechter raam van de drie middelste glas-in-lood ramen in het priesterkoor. Die drie ramen, zie de foto linksonder, zijn in 1951 in het kader van het herstel na de Tweede Wereldoorlog gemaakt door Frans Slijpen (Maastricht 1923-1994), die in totaal zeven glas-in-loodramen voor het kerkgebouw heeft gemaakt. In het linker raam zijn acht taferelen uitgebeeld uit het leven van Anna en Maria. En in het centrale raam zijn vier taferelen weergegeven betreffende het heengaan van Maria. Het tafereel De Geboorte van Jezus is het eerste tafereel van het rechter raam. In dat raam zijn acht taferelen uit het leven van Jezus uitgebeeld, zie de foto rechts. Het zijn de volgende voorstellingen, zigzaggend van links naar rechts en van boven naar beneden: De Geboorte van Jezus, De aanbidding der herders, De vlucht naar Egypte, De opdracht in de tempel, De twaalfjarige Jezus in de tempel, Jezus in de timmerwerkplaats van Jozef, De bruiloft te Cana en De kruisiging. In de oculus: een engel met banderol waarop: 'Gloria in Exelsis'. Frans Slijpen is vooral bekend vanwege zijn glas-in-lood, gebrandschilderde en geappliqueerde ramen in vele kerken en andere gebouwen in Limburg, in andere delen van Nederland, in België en in de Verenigde Staten. De studietijd van Frans Slijpen werd sterk beïnvloed door de Tweede Wereldoorlog. Slijpen bezocht van 1938 tot 1943 de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht. Toen hij in 1943 werd opgeroepen voor de Arbeitseinsatz dook hij onder en studeerde hij ook enige tijd in Amsterdam. Na de oorlog kwam hij terecht op het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar hij tot 1948 onder meer les nam in monumentale kunsten en schilderen. Lessen in monumentale kunsten volgde hij daar bij Walter Vaes en Julien Van Vlasselaere. Schilderlessen nam hij bij Constant Permeke, die gezien wordt als de belangrijkste vertegenwoordiger van het Vlaamse expressionisme. Gedurende zijn opleiding raakte hij gefascineerd door de oudchristelijke en vroegmiddeleeuwse kunst. Vooral in zijn religieuze werk is duidelijk een invloed van byzantijnse en romaanse kunst zichtbaar.

Foto en tekst: Frans de Roos. Bronnen, onder andere: Monumentenregister, Kerkbestuur O.L.V. Geboortekerk, Kerkgebouwen in Limburg, Glas in lood in Nederland, TV Valkenburg. Stichting Venray Monumentaal (SVM) , : secretariaat Vliezenweg 1 5801 JC Venray,

Koester uw monument donderdag 6 januari 2011
Koester uw monument Peel en Maas donderdag 6 januari 2011
In de R.K. kerk O.L.V. Geboorte (Rijksmonument) in Blitterswijck bevinden zich drie bijzondere muurschilderingen die betrekking hebben op Driekoningen (feestdag 6 januari). Die schilderingen, nr. 1 t/m 3 op de foto, zijn aangebracht op de drie boogvelden links van het middenschip. Schildering 1 direct achter de toren naast de zangkoortribune en achtereenvolgens schildering 2 en 3 in de richting van het priesterkoor. Van die schilderingen is een uitvergroot detail onder de betreffende foto geplaatst. De muurschilderingen 2 en 3 dateren uit 1500-1550. De oorspronkelijke schildering 1 was ook in die tijd gemaakt, maar ging verloren toen de toren in 1944 door de Duitsers werd opgeblazen. Bij de restauratie van de kerk werd echter opnieuw eenzelfde schildering aangebracht, getuige een geschilderd onderschrift rechts in de bestaande schildering: 'In opdracht van em Pastoor H.H.J. Obers opnieuw geschilderd naar origineel door Gilles Franssen Pasen 1973'. Een naslagwerk uit 1937 vermeldt: 'In den hoofdbeuk zijn de drie boogtrommels boven de scheibogen beschilderd met taferelen, voorstellende: 1. het Vertrek der drie Koningen, 2. hun Tocht met de hen voorgaande ster, 3. de Aanbidding van het Christuskind'. Opvallend is echter dat in elke schildering slechts één koning is afgebeeld. Wanneer die koningen worden gespiegeld aan legenden over de Drie Koningen, dan is in schildering 1 de zwarte jongeman zonder baard koning Caspar, afkomstig uit Azië en reizend per olifant. En in schildering 2 is de bebaarde man van middelbare leeftijd koning Balthasar, afkomstig uit Ethiopië in Afrika en reizend per paard. Caspar en Balthasar dragen hun geschenk mee, respectievelijk wierook en mirre. Zij zijn duidelijk op weg naar de Kerststal in Betlehem, die op schildering 3 is afgebeeld. Daar is de oude bebaarde koning Melchior uit Europa reeds neergeknield voor Maria. Het Kind Jezus op haar schoot reikt naar het goud dat Melchior aanbiedt. De drie muurschilderingen zijn qua opzet bijzonder: met één koning per tafereel vormen zij toch één geheel. Het is een bijna filmische manier om uit te beelden dat de koningen, die niet van elkaars tocht wisten, afzonderlijk reisden. De schilderingen 2 en 3 zijn bovendien zeldzaam, omdat muurschilderingen uit de zestiende eeuw in Noord-Limburg nauwelijks te vinden zijn.

Foto en tekst: Frans de Roos. Bronnen, onder andere: Kerkbestuur O.L.V. Geboortekerk, De monumenten van Geschiedenis en Kunst in Noord-Limburg 1937, Limburgs Verleden geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815 uitgave 1976, Bronnen van katholiek nieuws www.nieuwsbronnen.nl ,

Stichting Venray Monumentaal (SVM) ,

: secretariaat Vliezenweg 1 5801 JC Venray,

Koester uw monument donderdag 30 augustus 2012
Koester uw monument Peel en Maas donderdag 30 augustus 2012 Wijnhoverhof
De 'Wijnhoverhof' (Rijksmonument sinds 1975) aan de Ooijenseweg 5 in Blitterswijck is een monumentale hofboerderij. Een hofboerderij bestaat uit een aantal gebouwen rondom een binnenplaats. Bij dit type boerderij zijn de diverse functies zoals wonen en stallen, werken en opslaan, over diverse gebouwen verdeeld. De hofboerderij is een latere ontwikkelingsvorm van het hallehuis, waarin alle functies nog onder één dak waren verenigd. De 'Wijnhoverhof' bestaat uit een binnenplaats met toegangspoort aan de kant van de Ooijenseweg, een fors woonhuis en een aantal overwegend negentiende eeuwse bijgebouwen.
Het woonhuis (foto 1, links) staat haaks op de Ooijenseweg, de toegangspoort direct daarnaast heeft een gemetselde omlijsting met een ellipsvormige bovenrand. Het woonhuis heeft een zadeldak tussen topgevels met vlechtingen en is opgetrokken in donkerrode baksteen in kruisverband. De voordeur komt uit op de binnenplaats, de voorgevel is hier voorzien van het ankerjaartal 1790. Dat jaartal geeft aan wanneer de boerderij werd gebouwd of gecompleteerd. Dat laatste is inderdaad het geval omdat uit beschikbare gegevens gebleken is dat de boerderij al in 1736 werd gepacht door Johannes op Wis (1653-1740), waarmee vaststaat dat de boerderij eerder dan in 1790 werd gesticht. Johannes op Wis heeft bijgedragen aan de huidige naam van de boerderij: hij nam de naam Wijnhoven aan op de Hof 'Wijenhof', wat later 'Wijnhoverhof' is geworden. De boerderij werd na Johannes op Wis bewoond door Johannes op Wis/Wijnhoven en diverse Wijnhovens. In 1877 werd Johannes Gerardus Cremers (1847-1911), die vermeld staat in de stamboom van de familie Wijnhoven en die gehuwd was met Petronella Huberta Hafmans, de nieuwe eigenaar. Hun drie kinderen Mathieu, Annette en Frans, die alle ongehuwd bleven, schonken bij hun overlijden elk hun aandeel aan de parochiekerk van O.L.V. Geboorte in Blitterswijck. Als laatste overleed Frans in 1979. In de loop van de tijd zijn diverse veranderingen aan de boerderij aangebracht. De jongste renovatie in 1998-1999 was zeer geslaagd en geschiedde met medewerking van de Stichting Monumentenwacht Limburg en van de Stichting tot Instandhouding van Kleine Landschapselementen (Stichting I.K.L.) Vermeldenswaard is dat de boerderij, die tezamen met de bijbehorende landerijen verpacht wordt, gedeeltelijk nog als boerderij fungeert. De 'Wijnhoverhof' is in deze tijd van het jaar omgeven door groen en refereert daarmee aan 'Groen van toen'. Enkele aanzichten: vanaf de Ooijenseweg richting Blitterswijck-centrum (2), detail daarvan (3), aanzicht toegangpoort (4), vanaf de Ooijenseweg richting Broekhuizenvorst (5), vanaf de Wijnhoverhofweg (6), rechts het woonhuis.

Foto: Rijksmonumenten.nl/Wikipedia Commons (1), Peter Wijnhoven (2-6). Fotocollage en tekst: Frans de Roos. Bronnen: onder andere: Monumentenregister, Kerkbestuur O.L.V. Geboorte kerk Blitterswijck www.parochie-blitterswijck.nl , Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum, Pierre Beterams, Ronald Stenvert e.a: Monumenten in Nederland: Limburg. Stichting Venray Monumentaal (SVM) , : secretariaat Vliezenweg 1 5801 JC Venray,

Koester uw monument donderdag 16 mei 2013
Het 'Pinksterwonder' in Blitterswijck
Koester uw monument Peel en Maas donderdag 16 mei 2013
Het 'Pinksterwonder' wordt uitgebeeld op de bovenste helft van een glas-in-lood raam (foto midden), in 1959 gemaakt door glazenier Jos Eggen (1923 – 2008), voor de Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk van Blitterswijck. Een laatgotische kerk uit het begin van de 15e eeuw, die in 1944 aanzienlijke oorlogsschade opliep. Tijdens het herstel werd de kerk uitgebreid met een transept, ook dwarsschip genoemd en een priesterkoor.
Het glas-in-lood raam van Eggen bevindt zich in het zuidtransept (foto 1) en was een schenking van de familie Cremers-van Soest en M. en H. Obers. Pastoor H.H.J. Obers heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de inrichting van de kerk, nadat deze in 1951 opnieuw in gebruik was genomen. Op het raam een voorstelling zoals beschreven in het Bijbelboek Handelingen der Apostelen: in het midden Maria en Petrus, boven hen de Geestesduif en om hen heen de overige apostelen. Allen met vurige tongen op het hoofd. Op de onderhelft van het raam (foto 2): Mozes daalt met de stenen tafelen af van de Horeb, omgeven door zijn volk.
Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, neerdaalt op de apostelen (leerlingen van Jezus), om hen kracht te geven om te getuigen van het evangelie. Met een windvlaag uit de hemel kwamen vurige tongen die zich op de hoofden van de apostelen neerzetten, waardoor zij in alle talen konden spreken en zo het evangelie wereldwijd verkondigen; het begin van de christelijke kerk.
Op foto 3 één van de vier aanwezige oorspronkelijke wijdingskruizen (kruisvormige markering van de plaats waar de bisschop de kerk met chrisma (heilige olie) wijdde; vroeger behorende tot een serie van twaalf. Dit stond symbool voor de twaalf apostelen, vandaar werden ze ook wel apostelkruizen genoemd. Eveneens uit het begin van de 15e eeuw en daarmee behorende tot de oudste, zichtbare elementen uit de oude kerk zijn enkele kapitelen op de pijlers die de ribgewelven dragen (foto 4). De kapitelen die nu het altaar dragen (foto 5) zijn overblijfselen van niet herstelde oude pilaren.
Jos Eggen, geboren in Kerkrade, volgde zijn opleiding tot schilder en glazenier aan de Jan van Eijckacademie in Maastricht en de Rijksacademie in Amsterdam. Hij kreeg veel opdrachten van door oorlogsgeweld verwoeste kerken in Noord Limburg. O.a. Velden, Wellerlooi, en Broekhuizen. De ramen werden uitgevoerd bij atelier Heinen in Swalmen. Eggen was werkzaam als zelfstandig glazenier tot in 1959 een conflict met de bisschoppelijke bouwcommissie hem deed besluiten te stoppen. Hij ging werken voor een Akens reclamebureau.

Foto’s: Frans de Roos; tekst: Leonie Cals.
Bronnen, onder andere: Website en Gids Parochie OLV Geboorte Blitterswijck, Pastoor H. van Horne; I.M. Jos Eggen, S.van Daal. Stichting Venray Monumentaal (SVM) , : secretariaat Vliezenweg 1 5801 JC Venray,

Koester uw monument donderdag 17 april 2014
De kruisweg van de O.L.V. Geboortekerk in Blitterswijck
Koester uw monument Peel en Maas donderdag 17 april 2014
In januari 2005 vond in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk (rijksmonument) in Blitterswijck een grote brutale kunstroof plaats. Vrijwel alle kostbare kunstwerken werden uit de kerk gestolen. Ook de complete kruisweg. De verdwenen kunstschatten waren onvervangbaar, hadden ook een grote emotionele waarde. In de jaren daarna werden vervangende kunstwerken gebruikt. In 2010 ontstond voor de kruisweg een meer dan tijdelijke oplossing, toen een prachtige waardevolle kruisweg werd verkregen.

De diefstal betrof ook stukken die onderdeel waren van het rijksmonument. De aangifte door pastoor Te Boekhorst omvatte misdienaarsbellen, een wierooksvat, een standaard, een scheepje, een koperen kroon, elf houten beelden, twee houten retabels, elf geelkoperen kandelaars, een geelkoperen doopschelp en alle veertien kruiswegstaties uit 1875-1899. Die waren geschilderd in olieverf op doek, gelijmd op koper/zink, in eikenhouten lijst. Zoekend naar een waardige vervangende kruisweg kreeg het kerkbestuur onverwachts hulp. Op een veiling in Geijsteren, georganiseerd door het Kemmerekoor, verkreeg Gerrit Kateman van de Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray, een opvallend mooie, weliswaar beschadigde, maar te herstellen kruisweg, afkomstig uit het klooster van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. Afspraken met het kerkbestuur in Blitterswijck waren toen snel gemaakt en de veertien staties werden in het atelier van de Venrayse stichting opgeknapt.

De kruiswegstaties zijn hoogstwaarschijnlijk gemaakt door de werkplaats van de beroemde architect Pierre Cuypers in Roermond, en zijn ongeveer honderd jaar oud. Het zijn reliëfvoorstellingen gegoten in gips, bijzonder uitdrukkingsvol uitgebeeld en met frisse levendige kleuren beschilderd tegen een goudkleurige achtergrond. De panelen zijn gevat in een eikenhouten lijst met bovenop een kruis voorzien van het statienummer en op de onderregel de betreffende titel. De fotocollage geeft van links naar rechts, van boven naar beneden: I. Jezus wordt ter dood veroordeeld. II. Jezus neemt het kruis op zijne schouders. III. De eerste val van Jezus onder het kruis. IV. Jezus ontmoet zijne Moeder. V. Simon helpt Jezus het kruis dragen. VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. VII. De tweede val van Jezus onder het kruis. VIII. Jezus troost de weenende vrouwen. IX. Derde val van Jezus onder het kruis. X. Jezus wordt van zijne kleedere ontbloot. XI. Jezus wordt aan het kruis gehecht. XII. Jezus sterft aan het kruis. XIII. Jezus wordt van het kruis afgedaan. XIV. Jezus wordt in het graf gelegd. In een plechtige bijeenkomst op Goede Vrijdag 2011 werd de kruisweg door pastoor Huub van Horne ingezegend (foto linksboven) en door de aanwezigen gebeden en bezongen.

Foto en tekst: Frans de Roos.
Bronnen: onder andere: Gerrit Kateman; Kerkbestuur O.L.V. Geboortekerk; SKKN; Peel en Maas archief. Stichting Venray Monumentaal (SVM) , : secretariaat Vliezenweg 1 5801 JC Venray,

Met dank aan Frans de Roos en Stichting Venray Monumentaal.

 

Omhoog