Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

DE NIEUWE PASTOOR

EINDELIJK
INSTALLATIE
de pagina's met foto's
INTERVIEW
BEDANKT

EINDELIJK

We kregen van Deken Smeets uit Venray het verheugende bericht, dat we binnenkort een nieuwe pastoor krijgen.
Het volgende bericht is zondag 4 mei in de kerk voorgelezen:

De bisschop benoemt, met ingang van 1 juli, de Z.E.H. Huub van Horne tot pastoor van Blitterswijck en Wanssum en tot administrator van Castenray.
Bovendien zal de nieuwe pastoor deel gaan uitmaken van het priesterteam van het dekenaat Venray, zoals pastoor Te Boekhorst dat ook deed.
Pastoor van Horne is Limburger, 51 jaar, geboren in Panningen en is inmiddels 24 jaar als priester in ons bisdom werkzaam.
Na zijn kapelaans tijd in Gennep werd hij achtereenvolgens pastoor van Grevenbicht, Heerlen-Welten en de laatste 6 jaar was hij pastoor van de Zuid-Limburgse dorpen Mechelen en Epen.
De kennismaking van pastoor van Horne met de kerkbesturen is in een open, constructieve en goede sfeer verlopen.
De kerkbesturen zijn dan ook verheugd over zijn komst.
Zoals gezegd, op 1 juli begint de nieuwe pastoor hier met zijn werkzaamheden. De datum van zijn officiële installatie is nog niet bekend. De verwachting is dat deze feestelijke kant van zijn komst gevierd zal worden als de zomervakanties ten einde zijn, zodat iedereen acte de presence zal kunnen geven. We houden u op de hoogte.

Het kerkbestuur.

 

Intussen heeft de nieuwe pastoor de kerk en de pastorie bekeken samen met drie van zijn broers.
In de kerk werd ook nog even met het repeterende koor kennis gemaakt, wat een heel goede indruk maakte.

In de pastorie is gekeken wat er zoal nog moet gebeuren (schilderwerk, aanpassingen, vloeren, behang, gordijnen etc.) om het voor de nieuwe pastoor leefbaar te maken. Hier zal een van de komende weken aan gewerkt gaan worden.

Wordt vervolgd.......

 

Omhoog
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EINDELIJK

de nieuwe pastoor is er...

Dinsdag 1 juli is pastoor van Horne begonnen met zijn taken.
De eerste mis die hij in Blitterswijck heeft gedaan is in de st Annakapel op 1 juli 19:00 uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSTALLATIE

De installatie van de nieuwe pastoor zal zijn op zaterdag 30 augustus om 14:00 uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Installatie heeft intussen plaatsgevonden op een mooie na-zomerse dag.
Een impressie van de gebeurtenissen is te bekijken op de pagina's met foto's

 

Omhoog
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERVIEW MET PASTOOR HUUB VAN HORNE!

Vanaf 1 juli 2008 is de Eerw. Heer Huub van Horne benoemd tot pastoor van de parochies O.L.Vrouw Geboorte te Blitterswijck en H.Michaël te Wanssum alsmede tot administrator van de parochie H.Mathias te Castenray. Om alvast een idee te krijgen wie Pastoor Huub van Horne eigenlijk is, hebben we hem een paar vragen voorgelegd.

Kunt U iets vertellen over het gezin waarin U bent opgegroeid?
Als oudste zoon uit een gezin met 7 kinderen ben ik opgegroeid op het boerenbedrijf van mijn ouders. Na mij werden nog 4 broers en 2 zussen geboren. Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf met veeteelt en landbouw. Vooral vanwege het diepe geloof van vooral mijn moeder werden we zeer katholiek opgevoed, maar ook weer niet overdreven. Mijn Ouders leefden het geloof voor. Daarbij was naar de kerk gaan vanzelfsprekend.

Leven Uw ouders nog?
Mijn vader is overleden in 1993 en mijn moeder woont tegenwoordig in een verzorgingshuis in Panningen, haar gezondheid laat helaas de laatste tijd te wensen over.

In welke streek bent U opgegroeid en volgde U de basisschool?
In Panningen, waar ik ben geboren, ben ik samen met mijn broers en zussen opgegroeid in een katholiek boerengezin. Hier heb ik ook de basisschool doorlopen. Op 12 jarige leeftijd ging in naar de middelbare school in Deurne, waar ik op internaat ging. Weg van je vertrouwde thuis. Maar ik kreeg wel de kans van mijn ouders om te studeren. Na de middelbare school kreeg ik de kans om 1 jaar naar America te gaan als uitwisselings student. Voor mij een unieke kans om culturen te leren kennen van andere landen en tevens het loslaten van je thuisplaats.

Hebt U voor Uw priesteropleiding in Rolduc nog een andere opleiding gevolgd?
Na mijn Amerikaanse avontuur heb ik 4 jaar in Heerlen theologie gestudeerd. Tijdens deze studie werd ik geboeid door levensvragen, zoals: “waarom op aarde?”, “het hoe en waarom van het leven”, “waarvoor leven en sterven?”, de bezieling van het leven!
Vanuit het geloof heb ik gezien dat de katholieke kerk alles in huis heeft om hierop antwoord te kunnen geven en dit uit te kunnen dragen. Halverwege de theologieopleiding ben ik overgestapt naar het groot-semenarie Rolduc te Kerkrade. Op 16 juni 1984 ontving ik in de Kathedraal te Roermond de priesterwijding.

 

Wat zijn Uw hobby’s?
Op sportief gebied mag ik heel graag wandelen en fietsen, genieten van de natuur en al het moois dat het Limburgse landschap ons te bieden heeft. Verder ben ik erg geïnteresseerd in heemkunde, geschiedenis en stamboomonderzoek, Waar liggen onze roots? Ik wil meer weten over de eigen omgeving in al hun aspecten, in heden en verleden.

Hoe ziet U de ontwikkeling van de Katholieke Kerk?
Wereldwijd positief, je ziet een forse groei van de katholieke kerk. Binnen onze eigen kleine kerkgemeenschap zie je dat we door bundeling in clusters elkaar aanvullen en samen staan we sterk.

Welke wensen hebt U voor de toekomst?
Dat de mensen de rijkdom van het katholieke geloof weer mogen gaan (her)ontdekken. Zonder geloof vaart niemand wel.

 

Met dank aan Pastoor van Horne voor dit interview.

 

Petra Wijers-Vermeulen.

 

Omhoog
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ONVERGETELIJKE DAGEN

Van het ene feest naar het andere. Het begon met de feestelijke en zeer geslaagde installatieviering op zaterdag 30 augustus jl. in de kerk van Blitterswijck. Voor mij alweer de vijfde pastoorsinstallatie. Nog altijd beleef ik een installatiefeest intens omdat kerken, parochianen die aan je zorgen worden toevertrouwd, plaatselijke gebruiken overal anders zijn. Voor het eerst een installatie waarbij ik afgehaald werd door een gilde. Voor het eerst een viering waarin ik direct na het officiële gedeelte mocht voorgaan in de eucharistie. Voor het eerst een installatieviering waarbij ik dispensatie ontving voor de andere parochie. In de parochie van Wanssum zal op zondag 14 september a.s. een feestelijke presentatie plaatsvinden. Dit kan alleen maar wanneer er een geest van samenwerking is waarbij parochies elkaar niet als concurrenten zien maar als gemeenschappen met een eigen identiteit waarbij ieder zijn talenten mag gebruiken om de geloofsgemeenschap in stand te houden onder het wel ziend oog van O.L. Heer, Jezus Christus, de eigenlijke herder in wiens voetspoor een pastoor mag treden. De ambtstekenen werden mij overhandigd door leden van de kerkbesturen van Castenray en Wanssum. Misdienaars waren aanwezig uit de drie parochies. De gemengde zangvereniging “ Erato “ luisterde de viering prachtig op. Nog nagenietend van een mooi installatiefeest was ik een dag later aanwezig op het door hen voor het eerst georganiseerde brunch op het dorpsplein waaraan maar liefst 240 mensen aan tafels zaten. In een tijd van groeiend individualisme is dit een bijzondere belevenis waarin je kunt laten zien dat het ook anders kan. Samen eten en drinken op een zonovergoten zondag met de kerk op de achtergrond. En dat met zovelen. Iemand heeft eens gezegd: “ Het christendom begint te smaken op het moment dat je het met elkaar kunt delen “. Het eigene van een geloofsgemeenschap is dat je samen bidt, samen de eucharistie viert. Zonder dit te doen verschraalt ons geloofsleven. De eucharistie is een sacrament ingesteld door O.L. Heer tijdens Zijn Laatste Avondmaal. “ Doet dit tot Mijn gedachtenis “. Verbondenheid ontstaat niet zomaar. Je moet er iets voor over hebben. Je moet je ook kunnen binden aan iets, aan iemand. Geloven is niet vanzelfsprekend. Toch wil ik graag de fakkel van het geloof dat ik van mijn voorouders heb ontvangen aan U doorgeven. Gepaard gaande met een bijzondere interesse voor de heemkunde, de studie van de eigen omgeving in al haar aspecten in heden en verleden. In Castenray maakte ik in het weekend van 6/7 september het 75 jarig zelfstandig bestaan van de parochie mee. Na de pontificale eucharistieviering mocht ik een tegeltableau van St. Matthias onthullen waarna het werd ingezegend door de bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz. De geschiedenis van dorp en kerk was keurig gedocumenteerd in het prachtige gemeenschapshuis “ De Wis “. Laten we als gelovigen nooit vergeten dat we zelf ook geschiedenis kunnen maken. “ Uw wil geschiede “, bidden we altijd weer in het Onze Vader. Zijn we ons bewust van de woorden uit dit prachtige gebed? Kerken zijn prachtige stenen gebouwen. Wij zijn de levende stenen. Iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het installatiefeest wil ik van harte bedanken. Samen kunnen we er iets van gaan maken. Met de zegen van O.L. Heer.

Pastoor Huub van Horne

 

Omhoog