Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

HISTORISCHE GRAFKRUISEN VERPLAATST

In Blitterswijck zijn op verzoek van pastoor Van Horne vier historische grafkruisen verplaatst. Drie ervan zijn uit de 17e eeuw. De twee uur durende operatie werd uitgevoerd op vrijdagmorgen 24 mei 2013 door de firma Spit Natuursteen uit Heijen. De grafkruisen stonden tot voor kort tegen een muur van het kerkhof en hebben nu een prominente plaats gekregen bij de muur uit de 15e eeuw van de zuidkant kerk O.L.Vr. Geboorte te Blitterswijck. De muren uit de 15e eeuw bleven gespaard nadat de Duitsers de toren hadden opgeblazen op 21 november 1944. Doordat het struikgewas tussen de steunberen van de muur is weggehaald zijn de muren weer helemaal zichtbaar geworden. In het midden ziet men een dichtgemetselde deur in visgraatverband. Middeleeuwse kerken hadden op die plek vaak een toegangsdeur. De op Eerste Paasdag geopende Christoffelroute , een cultuurhistorische wandeling van circa 8 kilometer door Blitterswijck en Wellerlooi, heeft hier het startpunt. De route is uit te printen op de website van de parochie O.L.Vr. Geboorte Blitterswijck . ( www.parochie-blitterswijck.nl ) De folders ,in een beperkte oplage gedrukt, zijn op. Wanneer er nieuwe folders gedrukt worden zal dit bekend worden gemaakt. Op een van de grafkruisen staat de naam van Ienneken van Wyenhoven. De achternaam Wyenhoven werd later Wijnhoven. De in deze regio zeer wijd vertakte familie Wijnhoven heeft in Blitterswijck het oudste grafkruis van hun familie staan. Jenneken overleed op 20 oktober 1675. Ook de namen en overlijdensdata van haar twee echtgenoten zijn op de grafsteen te lezen. Haar eerste echtgenoot heette Jan Peeters en overleed op 4 november 1636. Haar tweede man heette Lenaerdt Kerstiens en overleed op 21 december 1687. Boven het grafkruis ziet men in ovaal een Christusmonogram met daaronder een hart waarboven drie nagels. Onder is een doodshoofd te zien waarachter twee gekruiste doodsbeenderen. Lager ziet men nogmaals twee gekruiste doodsbeenderen die na de herplaatsing beter te zien zijn. Door de verplaatsing is er een andere lichtinval gekomen. De inscripties en tekens die al in 1961 in de Publications zijn beschreven door Dr. Belonje in genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg zijn nu aanzienlijk beter te zien. De familie Wijnhoven komt in de beschrijving van de Christoffelroute uitgebreid aan de orde. Vanaf de Wijnhoverweg, een veldweg, het laatste gedeelte van de route, is de historische boerderij Wijnhoverhof op enige afstand te zien. De naam Wijnhoven stamt van de op korte afstand gelegen boerderij "Op Wis" in Ooijen/Broekhuizervorst. In 1768 wordt vermeld met betrekking tot Johannes op Wis die heeft aangenomen de naam Wijnhoven op Hof "Wijenhof", later Wijnhoverhof. Het jaartal 1790 ziet men op de toegangspoort van Wijnhoverhof, gelegen aan de Ooijenseweg nr. 5 te Blitterswijck. Wijnhoverhof werd reeds in 1736 gepacht door Johannes op Wis. De historische boerderij is op de monumentenlijst geplaatst en in 1999 gerenoveerd. Na het overlijden van de kinderen van de familie Cremers-Hafmans kwam Wijnhoverhof geheel in het bezit van het plaatselijke R.K. Kerkbestuur Blitterswijck. De Limburgse missiebisschop Mgr. Frans Schraven (1873-1937) heeft Jenneken van Wijenhoven als een van de voorouders. De moeder van deze in 1873 in Lottum geboren Frans Schraven heette Jacoba Huberdina Wijnhoven. Grootvader Arnoldus Wijnhoven werd in Blitterswijck geboren. Zijn voorouders van moederskant stammen af van de stam Wijnhoven Blitterswijck. Frans Schraven was zes jaar toen het gezin Schraven-Wijnhoven vanuit Lottum verhuisde naar de in Broekhuizenvorst gelegen boerderij "Op Wis" dat lange tijd door de familie Wijnhoven bewoond is geweest. Zijn moeder, de tweede echtgenote van zijn vader kwam daar vandaan. Op 16 maart 2013 heeft bisschop Frans Wiertz in het Missiehuis van de Lazaristen in Panningen de kerkelijke rechtbank geinstalleerd die gaat bekijken op de Limburgse missiebisschop Frans Schraven en gezellen mogelijk zalig verklaard kunnen worden.
Kruisen verplaatst Kruisen verplaatst
Kruisen verplaatst Kruisen verplaatst
Kruisen verplaatst Kruisen verplaatst
Kruisen verplaatst Kruisen verplaatst
Omhoog