Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).
 

KERKBIJDRAGE

De slogan voor het jaar 2024 (50 jaar Kerkbalans) is:

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Omhoog

 

Er zijn twee mogelijkheden om uw kerkbijdrage als schenking af te trekken bij uw belastingaangifte: De periodieke gift is vooral interessant:

Aan een periodieke schenking zijn voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn: De parochie gaat er op vooruit, u gaat er niet op achteruit
Een rekenvoorbeeld: Minimale bruto bedrag
Gezien de notariskosten heeft het parochiebestuur besloten om het minimale bedrag te stellen op € 200 bruto per jaar. Dit komt neer op een netto bijdrage van circa € 100,00 tot € 125,00, afhankelijk van het belastingtarief waarin u valt. Bepalen maximale bruto bedrag
Hoe bepaalt u het maximale bruto bedrag, waarbij u er netto niet op achteruit gaat? Fiscaal voordeel delen
In het gegeven voorbeeld werd er van uitgegaan dat het fiscale voordeel volledig bij de parochie terechtkomt. Er zijn echter ook tussenvormen denkbaar, waarbij het fiscale voordeel wordt verdeeld tussen u en de parochie. Heeft u de kerkbijdrage over dit jaar al betaald?
Als u de kerkbijdrage over dit jaar al betaald heeft als een normale gift, dan kan de hierboven geschetste gunstige fiscale regeling jammer genoeg niet meer toegepast worden. Dit is echter te ondervangen als de parochie de reeds ontvangen kerkbijdrage terugstort, en u de nieuwe kerkbijdrage na gereedkomen van de notariële akte aan de parochie betaalt.

Formulier
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Let op!
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw aangifte controleren, kunnen wij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.


Het formulier 'Volmacht voor een Periodieke schenking' kunt u hier downloaden. Of door contact opnemen met het kerkbestuur, of rechtstreeks met Peter wijnhoven, telefoon (0478) 53 15 00. Na invulling kunt u het formulier,vergezeld van een kopie van een legitimatiebewijs van u (en indien van toepassing van uw partner) toesturen aan Parochie Onze Lieve Vrouw geboorte, Pastoor Verheggenstraat 24, 5863 BE Blitterswijck, t.a.v. de penningmeester.

Rekenhulp van anbi: https://anbi.nl/calculator/

Betaling
Let op: Indien u uw kerkbijdrage in de vorm van een periodieke schenking betaald dient u op uw betaalopdracht niet te vermelden "Schenking", maar "Kerkbijdrage". Anders kan het zijn dat uw kerkbijdrage verkeerd in de administratie verwerkt wordt. Bron: www.schenkservice.nl

Voor uw belastingopgave kan het nodig zijn dat u een RSIN nummer nodig hebt.
Onze parochie heeft van de belastingdienst het volgende RSIN nummer toebedeeld gekregen: 824111229.

Meer info op de volgende website: anbi.rkcn.nl

Omhoog