Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

HEMELBOOG

De ereboog of ook wel zeldzame hemelboog genoemd, is in de jaren na 1920 gemaakt door de paters van Cadier en Keer, die destijds hier op het kasteel verbleven.

Deze werd gemaakt in opdracht van Jacob en Marie Keizers (ook de Keizer genoemd.) Jacob was 'n vertrouwenspersoon voor de paters, z'n vrouw was zeer vroom.

De boog bestaat uit 4 vierkante zuilen met 'n vierkante basis en boven kapitelen welke versierd zijn met gestileerde lotus bladeren. Onderling zijn deze zuilen met 4 fraai bewerkte panelen in de vorm van 'n slinger waarop teksten staan als;
" Loof uw Herder uw geleider "
" In gezang en jubbellied "
" 0' Sion uw bevrijder "

Diagonaal zijn deze zuilen boven verbonden als een zogenaamd booggewelf. Het altaar en boog zijn helemaal van hout gemaakt.
Het altaar is op een podium gesitueerd en bestaat uit 4 kleine ronde zuiltjes met 'n achterwand waarop het altaartafelblad rust, hier bovenop staat een open tabernakel en twee zijpanelen, welk allen fraai bewerkt en geschilderd zijn, zo ook de rest van het rustaltaar en de hemelboog.
Deze boog werd en wordt veel gebruikt bij de sacramentsprocessies en met speciale aangelegenheden van kerkelijke aard.
Met de sacramentsprocessies werd de boog vroeger geplaatst voor de woning Van de Keizer, later op de hoek nu Oude Heerweg- Jan Vissersstraat, het beheer (bezit) is in handen van de Fam. Fr. Weijs te Blitterswijck die nu wonen op de plek waar vroeger de Keizer en later de Kinderen Cremers van Wijnhoverhof woonden. (Dit is 'n soort erfstuk wat bij de woning hoort)

Bron. W. Jochijms (Blitterswijck)

 

 

Foto's Restaureren Hemelboog (maart 2002)

 

 

Uit het archief:

Dagblad voor Noord-Limburg Dinsdag 21 april 1987

Gerestaureerde boog boven rustaltaar in Blitterswijck

(Van onze verslaggever) BLITTERSWIJCK -
Het rustaltaar naast de kerk in Blitterswijck heeft sinds zondag een prachtig gerestaureerde hemelboog.
De hemelboog werd zondagochtend na de paasmis ingezegend door Blitterswijckse pastoor J Holtus. Een rustaltaar dient ervoor om het sacrament te laten rusten tijdens een processie. Verantwoordelijk voor de restauratie is de buurt Ooyenseweg. Die trok zich vorig jaar het lot aan van de meer dan vijftig jaar oude hemelboog, die toen in verval begon te raken. Een inzamelingsactie in Blitterswijck bracht al snel voldoende geld op om de boog in zijn oude staat te herstellen. Van de diverse vrijwilligers die de boog hebben opgeknapt, werden zondag met name schilder Wim Jochijms, timmerman Piet Thiesen en bloemist Frits Weijs bedankt voor hun werk. De witgeschilderde houten boog rust op vier zware palen en is versierd met bloemstukken De voorkant vermeldt de tekst 'Loof uw Heer uw Geleider' De plechtigheid werd gadegeslagen door vele tientallen kerkgangers, Fanfare Moed en IJver en het plaatselijke kerkkoor zorgden voor muziek; het St-Antoniusgilde sloeg de trom en vormde een erewacht van vaandeldragers.

 

Dagblad voor Noord-Limburg Vrijdag 27 maart 1987

Blitterswijckse zeldzame hemelboog in ere hersteld

De parochie Blitterswijck kent al meer dan een halve eeuw een bijzondere 'hemelboog'. Door de jaren heen is dit kerkelijk attribuut aangetast door de tand des tijds. Het is om die reden dat op initiatief van enkele inwoners de Blitterswijckse boog de afgelopen maanden is gerestaureerd.
Een van de initiatiefnemers is Jet Reijnen "Deze boog is uniek Tijdens sacramentsprocessies worden altijd rustaltaren opgezet. Bij het rustaltaar dat jaarlijks wordt geplaatst op de hoek van de Ooijenseweg/Jan Visserstraat wordt al vijftig jaar lang deze hoog geplaatst". De 'hemelboog' is vijftig jaar geleden gebouwd door de paters van Cadier en Keer, die toen in het Blitterswijckse kasteel verbleven dat gebeurde op Initiatief van Jacob en Maria Keizers uit Blitterswijck Jacob was een vertrouwenspersoon voor de paters z'n zijn echtgenote was een zeer godsdienstige vrouw. De boog bestaat uit vier zware houten pilaren waarop een boog is gebouwd Op de wit geschilderde boog staat in gouden sierletters geschreven "Looft uw herder uw geleider" Het attribuut werd destijds voor de deur van Jacobs opgezet als de sacramentsprocessie door het dorp trok De 'hemelboog' is in het verleden niet alleen gebruikt tijdens sacramentsprocessies maar ook bij priesterfeesten.

"De boog is nu in handen van de buurt Ooyenseweg We konden kiezen of delen of geld inzamelen en de boog opknappen of er niets meer aan doen en het laten verrotten. We hebben gekozen voor het eerste. Er is geld ingezameld en enkele vrijwilligers uit het dorp hebben de boog weer helemaal opgeknapt. In het paasweekeinde wordt de vernieuwde hemelboog aan de parochianen gepresenteerd. We bouwen de boog dan op het dorpsplein op", vertelt Reijnen.

De bijzondere hemelboog wordt opgezet bij het rustaltaar voor de winkel van Pijpers aan de Ooyenseweg

 

Hemelboog andermaal Gerestaureerd.

De hemelboog wordt ook nu (Maart 2002) weer hersteld van beschadigingen in de tijd.
Vele vrijwilligers zijn ook nu weer bezig om rotte houtdelen te vervangen en de boog van een nieuw laagje verf te voorzien.

Hiermee zijn uiteraard kosten gemoeid, waarvoor wij uw hulp uiteraard nodig zullen hebben.

Voor deze gelegenheid kunt u een bedrag overmaken op de speciale rekening die door het kerkbestuur is geopend:
De rekening heeft de titel: Doelbijdrage Parochie OLV Geboorte Blitterswijck, met het IBAN nummer: NL64 RABO 1563 1132 60

 

Omhoog