Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Kerstnoveen

In de kerk van Blitterswijck, toegewijd aan O.L.Vrouw Geboorte, is op 24 december 2016, de laatste dag van de kerstnoveen ter dankbare herinnering een speciale Adventskaars aangestoken op de kaarsenstandaard bij O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. Op het embleem was een afbeelding te zien van vier brandende kaarsen op een groendecoratie en daaronder het acrostichon Ero Cras. Een acrostichon is een lettervers waarvan de eerste letter van de opeenvolgende regels of strofen een naam, een woord of een zinsnede vormen. In dit geval is het de betekenis: "Morgen zal ik er zijn". De antifoon bij de uitnodiging van de Advent op 24 december uit het Getijdenboek luidt: Heden zult gij weten dat de Heer komt en morgen zult gij zijn heerlijkheid zien. Het acrostichon is gebaseerd op de zeven grote O- antifonen, die in de Rooms-katholieke Kerk worden gezongen of gebeden voor en na het Magnificat in de Vespers van 17 tot en met 23 december. De naam O-antifoon hebben zij gekregen omdat elke antifoon begint met de aanroeping van de Heer met een andere naam/titel voorafgegaan door de uitroep "O". De zeven messiastitels zijn alle uit oudtestamentische schriftgedeelten afgeleid, namelijk:

Sapientia Spreuken 8,1-6
AdonaiDeuteronomium 10,16-22
Radix JesseJesaja 11,1-10
Clavis DavidJesaja 22,20-22
OriensMaleachi 3,19-24
Rex gentiumJeremia 10,1-7
EmmanuelJesaja 7,14

Wanneer de hoofdletters van elk eerste woord van achteren naar voren gelezen worden ontstaat het acrostichon: ERO CRAS, hetgeen betekent: "morgen zal ik er zijn". Hieronder de vertaling van de titels op de achtereenvolgende dagen:

17 december O Sapientia O Wijsheid
18 decemberO AdonaiO Adonai
19 decemberO Radix JesseO wortel van Isaï
20 decemberO Clavis DavidO Sleutel van David
21 decemberO OriensO Dageraad
22 decemberO Rex gentiumO Koning van de volkeren
23 decemberO EmmanuelO Immanuel

De Gulden Mis werd in de kerk van Blitterswijck na een onderbreking van circa vijftig jaar ad orientem opgedragen in een slechts met kaarsenlicht verlichte kerk op de derde woensdag in de Advent, vroeg in de morgen, net voor het aanbreken van de dageraad. Op de vierde zondag van de Advent werd het Onze Vader voor het eerst sinds de aanpassing in het Nederlands gezongen op een bestaande melodie die door Peter Wijnhoven enigszins bewerkt was. De droom van de pastoor om de vespers van de kerstnoveen, samen te bidden met belangstellende gelovigen, zoals gebeurde tijdens de Pinksternoveen van 2016, kon (nog) niet in vervulling gaan. Op de vijfde dag van de kerstnoveen vond 's avonds in de Paterskerk te Venray een boeteviering plaats met aansluitend biechtgelegenheid. Heringevoerd in de Advent van 2008. De dienst werd voor het eerst geleid door Guido Kessels, aan wie sinds 3 juli 2016 de herderlijke zorg van de parochies H. Martinus en H. Norbertus te Gennep is toevertrouwd. Daarna werd door vier priesters biecht gehoord. De boeteviering begon met het samen zingen van het eeuwenoude Adventslied "O kom, o kom Immanuel". De titels van de "O-antifonen" zijn hierin verwerkt. De nachtmis werd in Blitterswijck opgedragen om 23.00 uur die even na Middernacht eindigde. Vóór, tijdens en na de dienst speelden leden van muziekvereniging Moed en IJver composities in de kerstsfeer. De vaste gezangen werden verzorgd door het kerkkoor. Op zondag 25 december 2016 werd in de kerk van Blitterswijck om halftien de dagmis opgedragen. 's Middags was de kerk geopend voor bezichtiging van 14.00 uur tot 16.30 uur. Tussen de vitrine en de kerststal was op een standaard een grote catalogus geplaatst met daarin reproducties uit het Getijdenboek van Katharina van Kleef. Titel: The hours of Catharine of Cleves. Subtitel: Devotion, Demons and Daily Life in the Fifteenth Century. Vertaald: Het Getijdenboek van Katharina van Kleef. Devotie, demonen en het dagelijkse leven in de vijftiende eeuw. De catalogus kwam in 2009 uit bij gelegenheid van de grote internationale tentoonstelling over dit Getijdenboek, rijk geïllustreerd met versieringen, die plaatsvond in Museum Het Valkhof te Nijmegen van 10 oktober 2009 tot 4 januari 2010. In de kerk van Blitterswijck scheen een lamp op bladzijde 225. Op die pagina is hertogin Katharina van Kleef afgebeeld. Zij is rijk gekleed in een rode met hermelijn gevoerde mantel en heeft haar getijdenboek in de handen. Zij knielt in aanbidding voor de heilige Maagd die het Christuskind op de arm draagt. De banderol vermeldt de tekst "O Mater Dei memento mei". (O Moeder van God, denk aan mij) Middenonder is haar wapenschild afgebeeld. De miniaturen uit het boek zijn te bezichtigen voor en na de eucharistievieringen tot en met zondag 8 januari 2016. Tijdens de openstelling van de kerk op Eerste kerstdag verzorgden twee Syrische muzikanten, asielzoekers uit het AZC te Roekenbos Blitterswijck voor muziek. Reskar Deraki speelde op een traditioneel Arabisch snaarinstrument en zong daarbij. Mahmoud Baravi speelde op een keyboard. Verdere muzikale medewerking werd verleend door de Swolgense troubadour Peter van de Water die leerlingen had benaderd en samen speelden ze op hun gitaar popsongs en kerstliedjes. Voor herhaling vatbaar. De kerk was mooi versierd. Bijzonder is de kerstversiering aangebracht in de Davidster.

 

Adventskaars
Davidster

 

Syrische Muzikanten