Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

GLAS IN LOOD

KUNST IN GLAS IN ONZE PAROCHIEKERK

Men staat er vaak niet zo bij stil! Toch zijn ze prachtig die gebrandschilderde ramen in ons intieme kerkgebouw, zeker wanneer de zon er in schittert ! Wat zij uitbeelden leest u hierna:

Priesterkoor * 3 ramen * F.Slijpen 1951
1: Acht verschillende taferelen uit het leven van Anna en Maria t.w.: Joachim en een engel * Anna achter spinnewiel, wordt bezocht door een engel * de ontmoeting van Anna en Joachim onder de gouden poort * de geboorte van Maria * Maria, Anna en Joachim in de tempel * Annunciatie * verloving van Maria en Jozef * ontmoeting van Maria en Elizabeth. In de oculus: Anna te Drieën.
2: Vier taferelen betreffende het heengaan van Maria, t.w: Sterfbed van Maria * Maria's lege graf met bloemen, omgeven door apostelen * Maria door engelen ten hemel gedragen * kroning van Maria in de hemel. In de oculus: Christus met wereldbol en scepter.
3: Acht taferelen uit het leven van Christus, t.w: Geboorte van Christus* aanbidding der herders * vlucht naar Egypte * opdracht in de tempel * de 12 jarige Jezus in de tempel * Jezus in de timmerwerkplaats van Jozef * bruiloft te Cana * gekruisigde Christus. In de oculus: een engel met banderol waarop "Gloria in Exelsis".

Zijbeuk N. ( pastoriekant) * Gilles Franssen 1962 Het Laatste Avondmaal: in het midden achter de tafel Christus, in zijn handen het brood, de kelk voor zich. * midden op de tafel ( + het raam) een schaal waarop het Joodse Paaslam * op de voorgrond een "duivels kijkende" Judas * in vier groepjes om de tafel heen de twaalf apostelen en Judas.

Zijbeuk N.( kerkhofkant) * F.Slijpen 1959 Het offer van Abel. Op de voorgrond Kaïn met knots * De handen Gods boven het tafereel.

Zijbeuk Z. (Kerkhofkant) * F.Slijpen 1959 Het offer van Abraham: op de voorgrond links is Isaac neergeknield met een takkenbos op zijn schouders. * Rechts staat Abraham met het opgeheven zwaard dat door de engel wordt tegengehouden.* Op de achtergrond links het lam in de doornenstruik Offer van Abraham, Isaac.

Zijbeuk Z. ( "Cremerskant") * Jos Eggen 1959 Voorgesteld wordt: Het Volk Gods of de Gemeenschap der Gelovigen, afgebeeld in twee in elkaar overlopende taferelen * onderhelft van het raam: Mozes daalt met de stenen tafelen af van de Horeb, omgeven door zijn volk. * Aan weersijden een bazuinblazende engel'. Bovenhelft van het raam: het Pinksterwonder * In het midden gezeten Maria en Petrus, boven hen de Geestesduif.* Om hen heen de ( overige) apostelen. Allen met vurige tongen op het hoofd. Zuidkant Zijbeuk

Doopkapel W-kant * F.Slijpen 1953 Voorstellende: Christus, met in beide handen een vis * Staat in het water waar meerdere vissen in zwemmen.* Rondom, in de buitenrand van het glas de tekst: ALLE VISJES WORDEN UIT ONZE IXEYS JEZUS CHRISTUS + IN HET WATER GEBOREN + EN ALLEEN HET VERBLIJF IN HET WATER IS ONS LEVENSBEHOUD Venster in doopvont

Zijbeuk schip N. ( pastoriekant) * F.Slijpen 1955 In een hartvormig rozet van maaswerk is afgebeeld de H.lsidorus. * Op het eigenlijke raam twee ploegende ossen, met daarachteraan twee engelen. Tekst: "Bid en werk". St Isidorus

Bron: Inv. kerkelijk kunstbezit

* oculus = klein rond venster
* Annunciatie = Boodschap aan Maria
* Horeb = Sinai, berg in Palestina  
 

Meer info  

Omhoog