Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Uitroeping patroon hoveniers

Jozef van Arimatéa is in Blitterswijck op Stille Zaterdag 2019 door pastoor Huub van Horne uitgeroepen tot patroon van de hoveniers. Patroon van de begrafenisondernemers en grafdelvers was hij al. De uitroeping tot patroon van hoveniers gebeurde tijdens de uitvaartdienst van Gonny de Swart-Timmermans die plaatsvond in de kerk van Blitterwijck op Stille Zaterdag. Gonny overleed op 87 jarige leeftijd op Palmzondag. Het bijhouden van haar tuin was haar grote passie. Kort voor haar dood was ze nog werkzaam in haar tuin die piccobello in orde was. De pastoor las het slot van het lijdensverhaal van Jezus voor volgens de evangelist Lucas. Jezus die sterft en begraven wordt. In het lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes dat altijd wordt voorgelezen op Goede Vrijdag is sprake van een tuin waar Jezus werd begraven. Het is de tuin van Jozef van Arimatéa. In die tuin lag namelijk een graf waarin nog niemand was begraven. Na Jezus' dood vroeg hij aan Pontius Pilatus om het lichaam in zijn (ongebruikt) graf te mogen begraven. Hij was ook degene die Jezus van het kruis haalde en in een linnen doek wikkelde. Dit tafereel is uitgebeeld in een icoon, geschilderd door Geert Hüsstege, die tijdens de afscheidsdienst op de communiebank was te zien. Deze icoon van de pastoor werd na de begrafenis van Gonny op een sokkel in de pastorietuin geplaatst voor het maken van de foto. Een uitvoerige beschrijving van deze icoon vindt men in het artikel Stille Zaterdag. (website parochie)

 

 

 

Foto van Icoon Foto van Icoon