Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Inleidend woord in de herdenkingsmis

Inleidend woord in de herdenkingsmis van de oorlogsslachtoffers in de kerk van Blitterswijck op zondag 24 november 2019 75 jaar vrijheid. Zoals in veel andere plaatsen vieren en gedenken we dat in Blitterswijck met een uitgebreid programma. We gedenken de slachtoffers die hiervoor hun leven hebben gegeven. Dat doen we vandaag in deze H. Mis. Ze zullen met naam genoemd worden in de voorbeden. Aansluitend aan deze H. Mis zal ik de graven van de oorlogsslachtoffers zegenen nadat door leden van het bevrijdingscomité 75 jaar een bloemstuk is gelegd op hun graf. We vieren vandaag ook het feest van Christus Koning, als afsluiting van het kerkelijk jaar. Allen hartelijk welkom in deze eucharistieviering. Een bijzonder woord van welkom aan de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers. We vieren de eucharistie in een kerk die opnieuw geschilderd is geworden. Voor het laatst gebeurde dat in 1982. Het gebeurde toen door Wim Jochyms. Nu gebeurde het door Martien Verkoijen en zijn enthousiast werkend team van schilders. Het was een hele operatie. Ze hebben hun opdracht uitstekend vervuld. Alles staat weer op zijn plaats. Mede dankzij verschillende vrijwilligers waarvoor ik dankzeg. Aan het begin van deze viering heb ik niet alleen het altaar bewierookt maar ook de icoon van de Moeder Gods die volgens een legende als eerste is geschilderd door de evangelist Lucas. Vandaar dat Lucas de patroonheilige van de schilders is geworden. Afgelopen donderdag was het precies 75 jaar geleden dat deze kerk werd verwoest. Op die dag droeg ik een privémis op in de eveneens opnieuw geschilderde Catharinakapel van deze kerk. Belijden we onze zonden om deze eucharistie goed te kunnen vieren.