Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Herinneringsplaquette

Kort na de sluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid en precies 1 jaar na de opening van dat jaar, beiden gedaan door paus Franciscus, is op donderdag 8 december 2016, de dag dat de Kerk het hoogfeest viert van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, patrones van het bisdom Roermond, een herinneringsplaquette van het Heilig Jaar geplaatst in de vitrine van de kerk O.l.Vr. geboorte te Blitterswijck. Het bisdom Roermond heeft de plaquettes laten maken om parochies, kloosters of particulieren de gelegenheid te geven een tastbare herinnering aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid te bewaren. Op Sacramentsdag, de dag dat in Blitterswijck de Processie uittrok, hadden Peter en Mia Wijnhoven-Bronneberg een kleurrijk logo gemaakt van het Heilig Jaar van Barmhartigheid op het bordes bij de kerk. Een opname hiervan werd gemaakt, gestuurd en geplaatst op de website van het bisdom Roermond bij de kolom: jaar van barmhartigheid. In de Paterskerk te Venray vond vóór Kerstmis 2015 en vóór Pasen 2016 een boeteviering plaats met aansluitend biechtgelegenheid. Mgr. Theo Willemsen, missionaris van barmhartigheid, was gevraagd zijn diensten aan te bieden in de boeteviering in de Goede Week. Hij leidde deze viering. Met vier priesters werd daarna biecht gehoord. De pastoor van Blitterswijck en Wanssum, administrator van Castenray en assistent van de deken van Venray heeft meerdere keren in verschillende kerkdorpen de zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken van barmhartigheid in preken aan de orde gebracht en iets verteld over de oorsprong van een heilig jaar. Ook werd door hem enkele keren aandacht besteed aan de jubileumaflaat die gelovigen konden verdienen na het vervullen van de voorwaarden hiervan. Van 11 november tot 19 november 2016 waren bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong met ruim driehonderd pelgrims van het bisdom Roermond in de eeuwige stad. Op dinsdag 15 november trokken rond tweeduizend pelgrims uit alle delen van Nederland biddend naar de Sint-Pieter. Allen kwamen door de heilige deur naar binnen. Kardinaal Eijk droeg samen met bijna alle Nederlandse bisschoppen en tientallen priesters de H. Mis op die in Nederland rechtstreeks te zien was. Kardinaal Eijk noemde in zijn preek het jammer dat het Heilig Jaar van Barmhartigheid bijna ten einde is. Wat de kardinaal zeker zal missen is het internationale logo, zo zei hij. Het toont Jezus met een mens op zijn rug, een verwijzing naar de parabel van het verloren schaap waarnaar de herder op zoek gaat. Kardinaal Eijk riep op om het logo en zijn boodschap ook na de sluiting van het Heilig Jaar "op het netvlies van ons geheugen gegrift te laten blijven". Zoals in Hooglanderveen, waar de mensen in het parochiehuis een glas-in-loodraam hebben geplaatst met dat logo. "Zo hebben ze er toch maar mooi voor gezorgd dat dit logo ook in de toekomst bewaard blijft. Na afloop van de viering kwam paus Franciscus de Sint-Pieter binnen en voegde zich bij de pelgrims. Paus Franciscus noemde in zijn toespraak de goddelijke barmhartigheid de bron van ons heil. Ieder van ons heeft die goddelijke barmhartigheid nodig. Deze heilbrengende goedheid is op een bijzondere manier te ervaren in het sacrament van boete en verzoening, aldus de paus.

 

HerinneringsPlaquette