Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

MIS-TIJDEN

De Hoogmis op zondag vindt in de regel plaats op zondag om 11:00 uur.
De Weekmis is in de regel Dinsdagavond om 19.00 uur.

Na 1 januari 2022 zijn in onze parochie de mistijden op zondag om 09:30 uur

Schema diensten 2021 Blitterswijck-Wanssum-Castenray-Oirlo in PDF formaat

Vanaf de eerste dinsdag na Pasen t/m laatste dinsdag in oktober is de dinsdagavondmis in de St Annakapel.

Indien er een overledene in de kapel is opgebaard, vervalt de H. Mis in de kapel, en zal de H. Mis in de kerk plaatsvinden. Er zal dan bij de kapel een notitie aangeplakt zijn.

Afwijkende mistijden: ( onder voorbehoud )

Misintenties opgeven

Datum Omschrijving   Tijd
2022
Zaterdag 16 april Paaszaterdag Plechtige viering van de verijzenis van Christus (in clusterverband) 20:00 uur
Maandag 18 april 2e Paasdag   09:30 uur
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag   09:30 uur
Zondag 5 juni Pinksteren   09:30 uur
Zondag 18 juni Sacramentsdag Hoogmis met aansluitend sacramentsprocessie 09:00 uur
Zaterdag 20 augustus Bedevaart naar Tienray Gezamelijk met de hele federatie 19:00 uur
Zondag 21 augustus Géén hoogmis.   -
Zondag 1 september Parochiefeest OLV Geboorte   09:30 uur
Zondag 30 oktober Allerzielen (dodenherdenking) Allerzielenviering en zegening van de graven 13:30 uur
Woensdag 16 december Gulden Mis Mis met alleen kaarslicht 07:00 uur
Zaterdag 24 december Nachtmis   21:00 uur
Zondag 25 december 1e kerstdag   09:30 uur
 

Omhoog