Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

MIS-TIJDEN

De Hoogmis op zondag vindt in de regel plaats op zondag om 11:00 uur.
De Weekmis is in de regel Dinsdagavond om 19.00 uur.

Na 1 januari 2024 zijn in onze parochie de mistijden op zondag om 09:30 uur

Schema diensten 2024 Blitterswijck-Wanssum-Castenray-Oirlo in PDF formaat

Schema diensten 2023 Blitterswijck-Wanssum-Castenray-Oirlo in PDF formaat

Vanaf de eerste dinsdag na Pasen t/m laatste dinsdag in oktober is de dinsdagavondmis in de St Annakapel.

Indien er een overledene in de kapel is opgebaard, vervalt de H. Mis in de kapel, en zal de H. Mis in de kerk plaatsvinden. Er zal dan bij de kapel een notitie aangeplakt zijn.

Afwijkende mistijden: ( onder voorbehoud )

Misintenties opgeven

Datum Omschrijving   Tijd
2023
Zondag 29 oktober Allerzielenviering (dodenherdenking) Zegening van de graven na de hoogmis 11:00 uur
Woensdag 20 december Gulden Mis (Woensdag in de derde week van de advent) 07:00 uur
Zondag 24 december Nachtmis   19:00 uur
Maandag 25 december 1e kerstdag   11:00 uur
Zondag 31 december Oudejaarsdag   11:00 uur
2024
Maandag 1 januari 2024 Nieuwjaarsdag   11:00 uur
Dinsdag 23 januari Jaarvergadering en teerdag st. Antonius Abt Gilde ('s avonds geen h. mis) 09:00 uur
Woensdag 14 februari Aswoensdag Aswijding en askruisje 18:00 uur
Zondag 18 maart Carnavalszondag Carnavalshoogmis 09:30 uur
Zondag 23 maart Palmzondag   09:30 uur
Zaterdag 30 maart Paaszaterdag (Paaswake) Paaswake dit jaar in Oirlo) 20:00 uur
Zondag 31 maart 1e Paasdag   09:30 uur
Donderdag 25 april H. Marcus Aansluitend aan de mis Marcusprocessie 19:00 uur
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag   09:30 uur
Zondag 19 mei Pinksteren   09:30 uur
Zondag 2 juni Sacramentsdag   09:00 uur
Zondag 16 juni 40 jarig (robijnen) priesterjubileum pastoor H. van Horne   10:30 uur
Zaterdag 17 augustus Bedevaart naar Tienray (vanwege Maria ten Hemelopneming) Organisatie Blitterswijck 19:00 uur
Zondag 8 september Parochiefeest Onze Lieve Vrouw Geboorte   09:30 uur
Zondag 3 november Allerzielenviering Gravenzegening na de hoogmis 09:30 uur
Woensdag 18 december Guldenmis   07:00 uur
Dinsdag 24 december Nachtmis   21:00 uur
Woensdag 25 december 1e kerstdag   09:30 uur
Dinsdag 31 december Oudejaarsdag   19:00 uur
 

Omhoog