Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Gepland bezoek van de trappistinnen uit Laval naar Blitterswijck gaat niet door

Het op zondagmiddag 8 mei 2016 geplande bezoek van de zusters trappistinnen uit Laval, gelegen in Frankrijk in het departement Mayenne, naar Blitterswijck gaat niet door. Broeder Korneel Vermeiren van de abdij Koningshoeven te Berkel-Enschot die contacten onderhoudt met deze zusters uit de abdij Notre Dame de la Coudre in Laval, liet mij onlangs weten dat de reisorganisator van de zusters niet te bewegen was om de omweg naar Blitterswijck te maken. De trappistinnen hadden namelijk het verlangen om terug te gaan naar de plek waar voorgangers van hun kloosterorde als ballingen hadden gewoond van 1903 tot 1920. Op 1 juli 1902 had de Franse regering de antiklerikale wet van minister Emile Combes uitgevaardigd. Dat hield in dat religieuze orden en congregaties vóór 1 oktober 1902 in het bezit moesten zijn van een verblijfsvergunning, wilden ze niet worden ontbonden. Veel kloosterlingen weken uit naar het buitenland. Combes, een Frans staatsman die tot priester was opgeleid, doch het seminarie verlaten had, ontwikkelde zich tot een felle tegenstander van de kerk. Zijn wet had voornamelijk tot doel het aantal en de activiteiten van de religieuze congregraties tot het uiterste minimum te beperken. Het was in die tijd gebruikelijk dat het katholiek onderwijs werd gegeven door priesters, zusters en broeders. Nadat Combes in 1902 zelf een kabinet had gevormd, legde Combes de wet op verenigingen met grote scherpte ten uitvoer. Dit is de achterliggende reden waarom we in Blitterswijck in het begin van de twintigste eeuw trappistinnen uit Frankrijk hebben gehad. Ze vestigden zich in het voormalige kasteel van Blitterswijck. Uit hun begintijd stamt de kloostermuur die voor een groot deel nog aanwezig is. De grachten zijn in de tijd van de Franse slotzusters gedempt. Tien jaar geleden is het kloosterpoortje gerestaureerd. Via de achterzijde bood dat toegang tot het voormalig kloostercomplex. De in 2013 uitgestippelde en beschreven Christoffelroute loopt voor een deel over dat voormalige kloostercomplex. Door Nijssen-Zegers wist mij te vertellen dat haar moeder zich de Franse slotzusters nog goed kon herinneren. Bij de zusters werd kaas gekocht. Dit gebeurde via een draaischijf. De zusters zelf kregen ze niet te zien. Het waren immers slotzusters. Chris Wijnhoven herinnert zich nog goed dat zijn vader altijd vertelde dat de Franse slotzusters hun kappen omlaag deden wanneer boerenknechten met paard en wagen voorbij kwamen en over de muur keken. De zusters keerden na de watersnood in 1920 weer terug naar Frankrijk. Bij hun vertrek uit 1920 bestond de communiteit uit zestien zusters. Elf waren er toen afkomstig uit Frankrijk, een uit Polen en vier uit Nederland. Hun rector heette Jean Marie Marin. Toen de trappistinnen in Blitterswijck waren bestond er reeds de trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot die in 1881 gesticht was. Bij de familieleden, die de monniken kwamen bezoeken bevonden zich van tijd tot tijd ook meisjes die graag kloosterzuster wilden worden van de vrouwelijke tak van de trappisten. De abt moest hen dan doorverwijzen naar de abdij Notre Dame de la Paix te Chimay, gelegen in België omdat in Nederland geen trappistinnenabdij bestond. In de loop der jaren traden een vijftigtal Nederlandse meisjes in. Dat was voldoende om in Nederland een klooster te stichten. In 1937 werd de bouw van het Trappistinnenklooster te Berkel-Enschot voltooid. Tot 8 mei 2009 hebben trappistinnen in Berkel-Enschot gewoond. Op die dag verhuisden ze naar een de nieuwe abdij die ze hadden laten bouwen in Arnhem, op het landgoed Johannahoeve, gelegen tussen Arnhem en Oosterbeek op het terrein van de Missionarissen van Mill Hill. Die verhuizing werd door de omroep RKK uitgezonden in de documentairereeks "Verhuizen naar de Stilte". De naam van de abdij Koningsoord bleef gehandhaafd. De reden waarom de zusters verhuisden, waarvan velen al op leeftijd waren, was dat de gemeente Tilburg het voornemen had en later ook besloten heeft om een nieuwe woonwijk te vestigen op het terrein nabij de abdij. De zusters voelden direct aan dat het dan met de stilte en de rust gedaan zou zijn. De Orde van de Trappistinnen wortelt in de traditie van de Regel van St. Benedictus.

Pastoor Huub van Horne