Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

De juiste balans zien te vinden

Tussen spreken en zwijgen. Tussen een geheim helemaal voor jezelf bewaren of aan enkelen vertellen met het risico dat het vroeg of laat toch uitkomt. Als christenen moeten we de balans zien te vinden tussen het woord en de daad. Hoe krijg je meer balans in je leven? Dit wordt steeds meer een van de grote uitdagingen in ons leven. Constant wordt je uit je balans gehaald. Iedere dag komen er duizenden prikkels op je af die je allemaal moet zien te verwerken. Vooral komen die tot jou via de t.v., radio, computor, tablet en jouw smartphone. Maak de keuze om van tijd tot tijd offline te gaan. Meer balans in je leven krijg je door bewust bezig te zijn met bepaalde zaken die je van tevoren uitkiest waaraan je aandacht wilt schenken. Stel prioriteiten. De H. Benedictus vond balans in zijn leven in "Ora et labora"( Bid en werk ) Actie en bezinning. Het is voor veel mensen moeilijk om hierin het juiste evenwicht te vinden. Het leven wordt weleens vergeleken met een zoektocht. Een zoektocht naar de zin van jouw bestaan. In verschillende kathedralen zijn labyrinten te zien met kronkelwegen die uiteindelijk uitkomen in het centrum, de plaats van je bestemming. Het is anders dan bij een doolhof met veel doodlopende wegen, waarin je je weg verliest. In een labyrint vind je je weg. De jaarlijkse actie Kerkbalans doet een beroep op gelovigen om in financieel opzicht een weg te vinden waarin inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk met elkaar in balans zijn. Er is veel geld nodig om kerkgebouwen te onderhouden en kerkelijke ambtsdragers te belonen. Een van de kerkelijke bedienaren heeft op maandag 21 januari 2019 Abraham gezien. Pastoor Theo Miedema. De herkomst van Abraham zien is terug te vinden in het evangelie volgens Johannes. De Joden zeggen tegen Jezus: " U bent nog geen vijftig en U zou Abraham gezien hebben?".
Abrahampastoorpop
Pastoor Theo Miedema heeft Abraham gezien en binnengelaten in zijn pastorie op de dag dat hij vijftig werd. De persoon in kwestie was gekleed in toog, droeg op zijn hoofd een bonnet en had een Abrahammasker op. Eenmaal binnen gelaten werden er allemaal vragen aan hem gesteld die hij beantwoordde door met zijn hoofd neen te schudden of ja te knikken. Op het moment dat hij gevraagd werd of hij mee wilde eten vond hij het tijd om te gaan. Toen hij buiten was stelde pastoor Miedema aan hem de vraag of hij anoniem wilde blijven? Het antwoord was duidelijk. "Ja". Als het voor die tijd nog niet is uitgekomen zal hij over een jaar terugkomen bij pastoor Miedema. Dit gaat terug op Genesis 18,10a. "Over een jaar kom ik bij u terug". Abraham en Sara hadden namelijk gastvrijheid verleend aan drie vreemde mannen. Een van hen zei bij zijn vertrek: "Over een jaar kom ik weer bij u terug; dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben". Wie goed doet, wie goed ontmoet, zeggen we weleens. Het leven bestaat uit geven en nemen. Ook hierin moeten wij een balans zien te vinden. Geef voor je kerk.

Pastoor Huub van Horne

Dit artikel werd eerder dit jaar ( 2019 ) geplaatst in Samen Kerk Venray. In de tijd van actie Kerkbalans. Een afdruk van onderstaande foto werd door een van de parochianen van pastoor Theo Miedema in de vroege morgen van maandag 21 januari 2019 op een raam van de pastorie in Leunen geplakt. In een soortgelijke vermomming belde een echte persoon aan bij de op die dag vijftig jaar geworden pastoor en werd binnen gelaten om een tijd later anoniem te vertrekken.