Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Stichting

Pastoor Huub van Horne stichtte op zondag 27 november 2016 een H. Mis voor een periode van twintig jaar ter ere van de H. Norbertus en ter dankbare herinnering aan zijn verblijf te Fürstenberg. Deze H. Mis zal gelezen moeten worden in de St. Annakapel te Blitterswijck op of omstreeks 7 mei, voor de eerste maal in 2017 en voor de laatste maal in 2036. Gekozen is voor 7 mei omdat deze datum vermeld staat als dag van de translatie (= de verheffing van zijn relieken) in het boek "De Heiligen Levens kalender Attributen Patronaten Iconografie" van Stijn van der Linden dat in 1999 uitkwam. Op 29 november 2016 werd deze Stichting door het bisdom Roermond gezien en goedgekeurd. Fürstenberg is gelegen bij Xanten en is de plek geweest waar Norbertus zich als kluizenaar terugtrok na zijn bekering in 1115 en priesterwijding aan het eind van datzelfde jaar. De plaats wordt genoemd in een schenking aan de daar gelegen Sint-Martinuskapel door Heribert van Gennep, de broer van Norbertus. Omstreeks 1117-1120 wordt melding gemaakt van een boerenhoeve onder Brakel, gelegen ten noorden van Oeffelt. De schenking van de hoeve werd gedaan om een jaargetijde te bekostigen voor de zielenrust van hun vermoorde broer Erembert. Op de dag van de Misstichting in 2016 is een bronzen plaquette van Norbertus geplaatst in de vitrine van de kerk van Blitterswijck. Daaronder als tekst: Bronzen plaquette van Norbertus van Gennep, uitgebeeld als aartsbisschop van Maagdenburg, geplaatst op 27-11-2016, nog net in het negenhonderdste jaar van zijn priesterwijding. In de drie eerste priesterjaren van Huub van Horne, uitgeoefend in Gennep (1984-1987), werd in Gennep-Zuid onder bouwpastoor Richard Celie in de jaren 1985 en 1986 de Norbertuskerk gebouwd. Norbert, zoon van Heribert van Gennep en Hedwig, broer van Erembert en Heribert, werd geboren, naar we mogen aannemen in het Genneperhuis, een burchtvesting die lag aan de Niersmonding op de plek van de huidige ruïne in Gennep. Afkomstig uit hetzelfde huis was Margaretha van Gennep, overleden in 1419, van wie een graftombe bewaard is gebleven in de proosdijkerk St. Gandolfus in Heinsberg, liggend naast haar tweede echtgenoot Jan van Loon, Heer van Heinsberg. Margaretha was eerder gehuwd met Jan van Lynden. Zij zijn de betovergrootouders van Dirk van Lynden die in 1471 huwde met Walburga van Blitterswijck, zus en schoonzus van Dirk van Blitterswijck en Jutta van Appeltern, de stichters van de Sint-Annakapel in Blitterswijck. Door dit huwelijk komt de Heerlijkheid Blitterswijck ruim drie eeuwen in het bezit van de familie van Lynden.