Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

ROEPINGENZONDAG 2016

"Het is een grote vreugde dat we mensen uit de wereldkerk mogen verwelkomen, die zich willen inzetten voor de Kerk in ons bisdom". Dat schrijft bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn boodschap voor Roepingenzondag. Zijn brief werd in de meeste parochies voorgelezen in het weekend van 16/17 april. Het bisdom Roermond telt momenteel zo'n veertig priesterstudenten die zich voorbereiden op het priesterschap. Twee van hen werden op zaterdagmiddag uitgezonden naar Blitterswijck waar ze in de pastorie werden ontvangen door pastoor Huub van Horne. Het waren de studenten Franco Escobar uit Paraguay en Emanuele Bergomzimi uit Italië. Franco, 21 jaar is tweeënhalf jaar in Nederland en gaf een getuigenis op zaterdagavond in de kerken van Merselo en Castenray. Emanuele, 27 jaar, nog maar zes maanden in Nederland, gaf op zondag aan het eind van de eucharistievieringen in de kerken van Blitterswijck en Wanssum een kort getuigenis. Beiden vervulden de functie van acoliet in alle diensten. Op Roepingenzondag in de namiddag werden alle seminaristen verwacht in de kathedraal te Roermond waar een plechtige vesperdienst plaatsvond. Roepingenzondag werd in 1964 ingesteld door paus Paulus VI als jaarlijkse wereldbiddag voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, tegen de achtergrond van een sterke terugloop van het aantal roepingen tot het gewijde ambt en het Godgewijde leven.