Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Het labyrint van Chartres in Blitterswijck.

Op 13 september 2018 is in Blitterswijck op het kerkhof op de achterkant van een bestaand bord een nieuw bord geplaatst met daarop de afbeelding van een labyrint. Uitgebeeld is het labyrint van de kathedraal van Chartres dat zich daar bevindt in de vloer van het middenschip. Wanneer er stoelen opstaan wordt het labyrint nogal eens door bezoekers over het hoofd gezien. Er zijn dagen dat het labyrint helemaal zichtbaar is. Je kunt dan over de grote vloer een meditatieve wandeling maken. Een labyrint is een samenspel van dwarswegen of gangen waaruit de bezoeker met moeite zijn weg naar het midden, respectievelijk vandaar zijn weg naar buiten vindt. Labyrinten worden ook wel "de weg naar de hemel", of "de weg naar Jeruzalem", genoemd. Gelovigen die niet in staat waren een pelgrimstocht naar Jeruzalem te maken konden boete doen voor hun zonden door op hun knieën over de kronkelwegen van het labyrint te kruipen. De kerk heeft het idee van het labyrint overgenomen uit de Griekse mythologie. In een mythe wordt verteld dat er in Kreta een labyrint was met daarin een monster dat er half uitzag als een stier en half als een mens. Dit monster werd Minotaurus genoemd. Eens in de zoveel jaar werden kinderen in de labyrint opgesloten. Dit veroorzaakte een grote onrust. Vooral onder hun ouders. Iedereen leefde dan mee zoals in juli 2018 toen in Thailand de twaalf voetballertjes en hun coach, na negen dagen vermist geweest te zijn, gevonden werden door duikers in een grot die grotendeels onder water was komen te staan. Gevonden maar nog niet gered. De kinderen uit het labyrint in Kreta konden de uitgang ook niet meer vinden en zo vielen zij ten prooi aan de Minotaurus. Dit monster werd door de Atheense held Theseus verslagen. Met behulp van een draad wol, die zijn geliefde Ariadne hem had gegeven en die hij bij zijn tocht door het labyrint afrolde kon hij ook de uitweg weer vinden. In 2012 kwam de film "Metéora" uit over een monnik en een non die op een gegeven moment verliefd worden en dan beginnen te twijfelen of het wel hun juiste keuze was om hun leven te geven aan God in kloosters gebouwd op zeer hoge rotsen. In een animatie in Byzantijnse stijl zien kijkers een draad die wordt uitgerold door een labyrint ( het doolhof ). Voor christenen is het monster dat altijd weer in andere vermommingen terugkomt het kwaad dat door Christus is overwonnen. Deze overwinning van het kwaad staat centraal in het labyrint van Chartres. Er zijn in dit labyrint elf windingen. Elf is het getal dat uitgaat boven het volmaakte tien en staat symbool voor zonde, overtreding, onmatigheid. Was ook het getal van de verslagen apostelschare na Judas'verraad en dood niet elf? Maar dit labyrint dat de levensweg van de mens in een staat van zonde en kwaad uitbeeldt, wordt doorbroken door het kruis van Christus. Als je dit labyrint doorgaat, onderga je dus de verlossende werking van het kruis van Christus over zonde en dood en kom je uiteindelijk uit in het centrum, waar een bloem met zes bladen de moeder Gods symboliseert. Je komt dus thuis bij moeder. De kerk van Blitterswijck is toegewijd aan Maria. ( O.L.Vr. Geboorte ) In de zomer van 2017 lanceerde pastoor Huub van Horne bij het kerkbestuur het idee om het labyrint van Chartres op deze plek te plaatsen. Een jaar later werd zijn idee gerealiseerd. Al in het jaar 1987 was hij onder de indruk gekomen van het labyrint dat ligt in de kerk van Grevenbicht waar hij pastoor was van 1987 tot 1992. Labyrinten zijn in meerdere kerken te zien zoals o.a. de abdijkerk van Notre-Dame de Saint-Rémy in Rochefort waar cisterciënzers dagelijks Gods lof zingen en in de Latijnse Kerk van de Benedictijnerabdij in Chevetogne, eveneens gelegen in de Ardennen. Naast Chartres zijn in Frankrijk onder andere in de kathedralen van Amiens, Bayeux, Saint Omer en Sens labyrinten te zien. In Blitterswijck is gekozen voor het labyrint van Chartres.

Een labyrint is niet hetzelfde als een doolhof. Een doolfhof heeft doodlopende wegen, een labyrint niet. In het labyrint zijn er wel vele omleidingen. Zoals meerdere wegen naar Rome leiden. Het zijn allemaal omleidingen van één weg die naar het centrum voert. Een weg naar je eigen binnenste.  

 

Het labyrint van Chartres in Blitterswijck.