Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Valentijnsdag op Aswoensdag.

Sinds 1945, het jaar van de Bevrijding, was het niet meer voorgekomen dat Valentijnsdag samenviel op Aswoensdag. Pastoor Huub van Horne zocht het uit op Valentijnsdag 2018, de dag dat hij in Smakt, Wanssum en Castenray askruisjes uitdeelde tijdens eucharistievieringen. In 2016 stichtte hij in Blitterswijck een H. Mis ter ere van de H. Valentinus die op Valentijnsdag 2017 voor het eerst werd opgedragen. Tot 1969, het jaar dat de heiligenkalender herzien werd, had de H. Valentinus een plaats op de liturgische kalender. L1 schonk op Valentijnsdag 2018 aandacht aan zowel Aswoensdag als aan Valentijnsdag. Aswoensdag herinnert ons aan de sterfelijkheid. Terwijl de priester het askruisje oplegt zegt hij doorgaans tegen ieder gelovige afzonderlijk: "Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren". Deze kennis is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak. ( Genesis 3,19 ) In de basiliek van Valentinus in Terni ( Italië ) is in een glas-in-loodraam de legende uitgebeeld van de onmogelijke liefde tussen Sabino en Serapio die uiteindelijk zou leiden tot hun beider dood. Het motief is: "Als zij sterft dan wil ik ook sterven". ( vgl. artikel over Valentijnsdag 2017 website parochie ) Sterker dan de dood is de liefde. ( vgl. Hooglied 8,6 ) De inleidingen tijdens de bisdomretraite in Rolduc gingen dit jaar over het boek Hooglied. Een van de 45 boeken uit het Oude Testament. Met Pasen wordt in de Joodse synagogen altijd voorgelezen uit dit boek. In het Hebreeuws luidt de titel van dit boek: Sjier hasjeriem. Vertaald: Lied der liederen. Maarten Luther die vorig jaar herdacht is geworden vertaalde de titel als: Das Hohelied. Daaruit ontstond de gebruikelijke Nederlandse naam Hooglied. Waar gaat het lied over? De inhoud van het boek bestaat volgens een veel gehoorde uitleg uit een tweespraak in dichtvorm tussen twee geliefden. We bevinden ons in het boek Hooglied in de harem van koning Salomo. Een koning die niet alleen bekend stond om zijn wijsheid maar ook om zijn vele vrouwen. Hij had volgens de bijbel 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. Een van hen wordt tegen haar wil opgeleid tot bruid-voor-één nacht. Zij is de hoofdpersoon in het boek. Haar liefde is hartstochtelijk. Het wordt uitvoerig beschreven. Salomo die haar borsten omschrijft als druiventrossen. Aanvankelijk lijkt de bruid voor één nacht heel inschikkelijk te zijn. Maar gaandeweg groeit haar verzet. Zij heeft haar echte geliefde elders zitten. Zij is verliefd op een herder. Aan hem wil zij zichzelf helemaal geven. Maar wie helpt haar ontsnappen aan de harem van de koning? Deze vraag voert geleidelijk naar een hoogtepunt. Want vluchten kan niet meer. Henry Vesseur, abt van de benedictijnenabdij van Doetinchem, verzorgde de inleidingen. En hij baseerde zich op het boek van Ernst Marijnissen, getiteld:" Het lied van de oprechte mens. Naar een nieuw verstaan van het Hooglied". Hoeveel popsongs hebben de liefde niet als thema? Wanneer mensen naar 'The Passion " kijken zijn het vooral ook de liederen die mensen aanspreken. Willen songs beklijven dan moeten ze een hitpotentie hebben. 'I don't know how to love Him", uit de rockopera Jesus Christ Superstar was zo'n song. Het lied der liederen, opgenomen in de bijbel, is voor het grote publiek relatief onbekend. We weten er niet zo goed raad mee. Bijbel en erotiek, het blijft een lastige combinatie. Ook verstaan we de poëzie vaak niet. Het Hebreeuws waarin het geschreven is, heeft mooie klankpatronen en veel bijzondere woorden die in andere teksten in de bijbel niet voorkomen. Het boek Hooglied spiegelt ons leven. Het lied van de oprechte mens maakt niet alleen het boek Hooglied zeer toegankelijk. Het kan ook bijdragen tot een beter verstaan van wat de bijbel als geheel beoogt te vertellen. Tijdens de paaswake wordt altijd voorgelezen uit het boek Exodus. Dat boek is beter te begrijpen. De naam van het boek betekent uittocht en verwijst naar een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van het volk Israël. De uittocht uit Egypte. Daar werden de joden behandeld als slaven. God bevrijdt dat volk uit de slavernij. En Hij doet dat door Mozes. Jezus wordt gezien als de nieuwe Mozes. Hij bevrijdt ons van alles van ons beknelt. Vooral van zonde en dood. Pasen is het feest van de bevrijding. In het klassieke drama van Shakespeare, Romeo en Julia, vindt een van de meest beroemde balkonscènes plaats. Hij, de man, wil naar binnen, haar veroveren en bezitten. Dat spoort ook met onze tot voor kort traditionele patroon. Wanneer een vrouw trouwt, verliest ze haar eigen naam en neemt de naam aan van haar man. Ze wordt de vrouw van..... We kennen ze allemaal. De vele huwelijken en relaties die uiteindelijk gevangenissen van eenzaamheid zijn geworden. Hebben mensen wel ooit goed verstaan wat ze bij elkaar zochten? Wisten ze wat ze van elkaar verwachten? In het boekje Hooglied gaat het niet over bezitten, hebberigheid en gebonden worden. Maar het gaat juist om vrijheid. Het meisje zit daar gevangen en hunkert naar de ware geliefde. En ineens is dan die ander die haar bevrijdt.
Sjier hasjeriem. Das Hohelied. Hooglied.

 

Een cadeautip voor Valentijnsdag.

 

Sjier Hasjeriem