Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

OPENING ST ANNAKAPEL


Na de Opening.

De geheel gerestaureerde St. Annakapel. De opening van de geheel gerestaureerde St AnnaKapel is geweest op zondag 25 juni om 09.30 uur.
De hulpbisschop van ons bisdom Roermond Mgr. E. de jong heeft de opening verricht.

ST ANNAKAPEL FEESTELIJK HEROPEND

Zondagmorgen 25 juni 2000:
Velen waanden zich even in tijden van het Rijke Roomse Leven. Kerkklokken luidden; het kapelklokje "pimpte". Het Gilde + fanfare en drumband begeleidden hulpbisschop Mgr. E. de Jong en pastoor H. te Boekhorst op weg naar de openlucht gilde-mis bij de kapel. In zijn welkomstwoord dankte de pastoor allen die zich op welke wijze ook, ook als vrijwilliger of donateur, hebben ingezet om deze renovatie te realiseren. De bisschop ging in zijn toespraak in op de viering van de Eucharistie; de betekenis van de verering van de H. Anna en het belang een kerk/kapel te bezitten in een geloofsgemeenschap. Vurig hoopte hij dat het tijdsbeeld als zouden alleen nog oma's en opa's in de kerk komen ooit nog eens mogen veranderen.
Sacramentsprocessie:
Vlaggen langs de route en vanaf de huizen; prachtige versieringen op de weg en bij 't hoofdaltaar en rustaltaren alsook bij de hoofdingang. Het gilde marcheerde en roffelde, fanfare en drumband speelde; de koren zongen. Kortom: een feestelijke aanblik.
Opening:
Na de Processie opende de bisschop de gerenoveerde kapel ( met medewerking v.h. Koningspaar). De sleutel werd hem aangereikt door enkele communicanten.
Bezichtiging:
Na opening namen velen weer eens 'n kijkje in het interieur. Tot de vernieuwingen behoren o.a. gemakkelijke banken; orgel, vriendelijk ogend schilderwerk , kroonluchter en wandarmaturen, foto-vergrotingen van vroegere schilderijen, een St. Anna- beeld èn licht en verwarming.
Actie en Fonds:
Uit de vrij geruisloos verlopen actie kon o.a. worden gefinancierd een nieuw kazuifel( de bisschop mocht het het eerste dragen) en een viertal fraaie herinneringen aan vooroorlogse schilderijen uit de kapel het restant van de actie wordt - samen met een recente donatie van fl 500,- overgeheveld naar het ingestelde Fonds v.d. aankoop van nieuwe attributen e.d. Met de overvendeling v.d. geestelijke overheid, een dankwoord van kerkmeester Yet Reijnen en het Limburgs volkslied door de fanfare en volk kwam het einde van deze feestelijke heropening.
Dankzij de inzet van velen kon een cultuurmonument/stille getuige van het geloof van onze voorouders, een nieuwe toekomst tegemoet gaan..

Omhoog

PLANNEN NA DE OPENING

Voor de vele taken in en om de kapel zoeken we nog een "koster".

 

Omhoog