Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

KERKKLOKKEN

Kerkklokken en hun boodschap De toren van onze kerk herbergt drie klokken.
Iedere klok heeft zijn eigen boodschap.
Bovendien hebben twee van hen nog een opschrift, uiteraard in het Latijn. Dat heeft onderzoek onlangs uitgewezen van de "historicus" van ons dorp, dhr. P. Beterams.
De kleinste en lichtste wordt geluid als morgen-, middag- en avondklok, om het 'angelus'-gebed aan te kondigen. Verder wordt deze gebruikt om te attenderen op de normale diensten. Deze klok dateert van juni 1951, maar heeft geen opschrift.
De middelzware klok is van oktober 1951. Er staat op vermeld: Furore deleta * Acte completa * Clamito laeta. Hetgeen wil zeggen: Het zwoegen is voorbij * de arbeid is volbracht * luide klanken maken blij.
De derde en zwaarste klok, eveneens van oktober 1951 , vermeldt het opschrift: Nubila tango * Populo clango * Mortuos plango. Vertaald: Ik breng droefenis teweeg * ik klink voor het volk * ik rouw omwille van de doden. De zware klok wordt dan ook gebruikt bij uitvaarten.
Bij feesten echter worden de drie klokken gezamenlijk geluid.

(De vertaling van de opschriften is van een amateur die lang geleden ooit Latijn gehad heeft; verbeteringen verneem ik dan ook graag...).