Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

VITRINE in kerk Blitterswijck

Sinds kort staat er een vitrine in de kerk van Blitterswijck. Te zien is onder andere: Een laat gotische monstrans uit circa 1450. Een kelk uit het begin van de 16e eeuw. Op zes uitstaande ruitvormige knoppen zijn de letters te zien J H E S U S . Een wijwateremmer met een gewicht van 4,5 kilo is uit circa 1500. Het wierookvat is uit de 16e eeuw. Naast een kandelaar uit de 15e eeuw staat een Chanoeka uit de recente tijd. Een achtarmige kandelaar die op het joods inwijdingsfeest wordt aangestoken met behulp van het negende licht. Deze kandelaar staat er om te herinneren dat de eredienst en veel christelijke feesten, zoals het Paasfeest en het Pinksterfeest, joodse wortels hebben. De Kerk kent het Kerstoctaaf en Paasoctaaf. Het gebruik van octaaffeesten gaat terug op het Oude Testament. Een icoon van de evangelist Lucas is te zien die de eerste Moeder Gods aan het schilderen is. Hij is de schrijver van het kerstverhaal dat tijdens de nachtmis wordt voorgelezen. De twee reliekhouders zijn uit de 19e eeuw. Op de zilveren munt, in 2015, in Rome geslagen, is een beeltenis te zien van paus Franciscus. Hij opende op 8 december 2015 de heilige deur van de St. Pieter en hiermee werd het Heilig Jaar van Barmhartigheid geopend dat duurt tot en met 20 november 2016. De meeste tentoongestelde voorwerpen zijn uitvoering beschreven in de op zondag 6 januari 2013 door pastoor Huub van Horne uitgegeven gids van de Onze Lieve Vrouwekerk te Blitterswijck. Een beschrijving van bezienswaardigheden aan de hand van een plattegrond van de kerk. Op Eerste Kerstdag is de kerk geopend voor bezichtiging van 14.00 uur tot 16.30 uur. De kerststal die een nieuwe plaats heeft gekregen is dan ook te bezichtigen alsook een Annatrits uit circa 1500 die tot medio juli 2014 in de St. Annakapel stond. Spotjes worden geplaatst en gericht op de muurschilderingen uit de 16e eeuw waarop in drie achtereenvolgende bogen het verhaal van Driekoningen is uitgebeeld.

Bron: Dorpsjournaal december 2015

Naschrift: Enkele voorwerpen zijn in bruikleen en worden tijdelijk tentoongesteld.
De laat gotische monstrans zal alleen bij bepaalde gelegenheid tentoongesteld worden.


Oud handschrift in vitrine kerk Blitterswijck

Van 3 april tot 30 april 2016 wordt een pagina uit het leen- en cijnsregister van Blitterswijck, anno 1360 tentoongesteld in de vitrine van de kerk van Blitterswijck. Het gaat om een fotokopie van een afschrift, opgenomen in een recent uitgekomen boek "Oud Schrift in Limburg". Het afschrift, zonder datum, is uit circa 1500. Het origineel bevindt zich in het Rijksarchief te Maastricht. In het cijnsregister uit 1380 wordt de naam van Sybrecht van Blitterswijck genoemd die het recht had op jaarlijkse uitkering uit onroerende goederen van een stuk grond. Zijn achterkleinkind, Dirk van Blitterswijck, gehuwd met Jutta van Appeltern, stichtten in 1514 de St. Annakapel waar nog wekelijks op de dinsdagavond vanaf Pasen tot en met oktober om 19.00 uur een H.. Mis wordt opgedragen.