Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

GESLAAGDE OOGSTDANKVIERING in Blitterswijck

De oogstdankviering LLTB regio Noord, georganiseerd door afdeling Venray, vond dit jaar plaats in Blitterswijck. Op zondag 25 september kwamen mensen van heinde en ver samen om in de loods van het voormalige loonwerkersbedrijf van de familie Hendrickx in de Berkenstraat 2 de H. Mis bij te wonen die werd opgedragen door Harrie Smeets, deken van Venray. De plaatselijke pastoor, Huub van Horne, concelebreerde en verzorgde de predicatie over de parabel van de zaaier. Praktisch alle stoelen waren bezet. De dienst werd opgeluisterd door het kerkkoor van Blitterswijck en een aantal leden van de gemengde zangvereniging Erato onder leiding van dirigent Peter Wijnhoven. De tamboers en klaroenblazers van het St. Antonius Abt gilde van Blitterswijck verleende medewerking aan dit feestelijk gebeuren door de geestelijkheid af te halen en in processie te begeleiden naar het podium waar een verplaatsbaar altaar, tabernakel, credenstafel en kruis in standaard was geplaatst. Peter van Dijck, voorzitter van de LLTB afdeling Venray sprak het welkomstwoord uit. Mariëlle Beusmans, geestelijk adviseur van de LLTB leidde het thema van de viering in: "Heb Gods schepping lief. Laudato si." Hoe gaan we op een duurzame manier om met de heelheid van de schepping? Op de voorkant van het liturgieboekje was een illustratie te zien van een standbeeld van Franciscus omringd door vogels in de lucht. Mariëlle nam van de gelegenheid gebruik om in het Engels een groep Pakistanen van het nabijgelegen asielzoekerscentrum Roekenbos te begroeten. Een van hen diende de H. Mis en had een plaats gekregen op het podium naast het koningspaar van het gilde. De collecte was dit jaar voor Big Challenge, een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen kanker. De oogstdankgaven werden in vier manden door kinderen tijdens de offerande naar voren gebracht. De pastoor nam ze aan en plaatste ze bij het altaar. Tijdens de consecratie vond de overvendeling door de hoofdvaandrig van het gilde plaats. De H. Communie werd uitgereikt door de twee priesters en acoliet Cyril van Kempen. Het dankwoord werd aan het eind van de Mis uitgesproken door Jacqueline Custers uit Oirlo, bestuurslid LLTB afdeling Venray. Het overvendelen van de geestelijkheid gebeurde na de Mis buiten onder een stralende zon nadat vooraf Hay Gooren hierover een huishoudelijke mededeling had gedaan. De dag van 25 september 2016 gaat de boeken in als de warmste 25 september ooit sinds 1901 toen de eerste officiële meting werd gedaan. Deze dag gaat ook de boeken in waar als hekkensluiter in Blitterswijck een geslaagde oogstdankviering plaatsvond, georganiseerd door de LLTB, met medewerking van velen. Geestelijk adviseur Mariëlle Beusmans onderstreepte dat met de volgende woorden die ze per mail aan deken Smeets en pastoor van Horne stuurde: "We kunnen terugkijken op een fantastische oogstdankviering. Alles ging perfect. De voorbereiding, de samenwerking, de gastvrijheid en inzet van de familie Hendrickx, de prachtige bloemschikkingen, de mooie viering en toepasselijke preek, het koor dat mooi gezongen heeft, het gilde dat een speciaal tintje aan de viering gaf, de goede opkomst, en zelfs enkele bezoekers uit het AZC die ook meededen en volop genoten hebben van alles. Kortom het was fantastisch. Dank aan u beiden die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Ik heb die dag alleen maar lof en complimenten gehoord van de mensen". De viering in Zuid-Limburg, georganiseerd door LLTB afdeling Mergelland, vond plaats op zondag 11 september bij het akkerbouwbedrijf van Charles en Leonora Willems aan de Beekstraat 8 in Valkenburg. In Midden-Limburg vond de oogstdankviering dit jaar plaats op zondag 18 september bij kwekerij Beeren Plantproducts aan de Brumholt 5a in Neer. De oogstdankvieringen zijn een van de oudste tradities van LLTB. Na afloop vindt er altijd een gezellig samenzijn plaats. Zo ook in Blitterswijck waar onder het genot van koffie, thee en cake werd nagekaart. Voor zover bekend vonden dit jaar in Noord-Limburg op zondag 25 september ook oogstdankvieringen plaats in de kerken van Horst en Meijel.