Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

KAPEL BEKNOPT

Foto van de kapel (1950)

De eerste kapel dateert van 1514 en is geschonken door kasteelheer Dirk van Blitterswijck en zijn echtgenote Jutta van Appeltern met als tegenprestatie dat er twee maal per week een H. Mis zou worden opgedragen voor hun zielenheil. Oorspronkelijk was deze kapel toegewijd aan St. Anna en St. Jan de Doper.

Enkele verdere gegevens omtrent de kapel:
1635: volgens de overlevering stond er een houten kapel die door de Kroaten in brand is gestoken. Het genadebeeld van Sint Anna bleef daarbij gespaard.

1668: Uit dit jaar dateert een visitatieverslag dat vermeldt, dat op elke derde dag van de week (dinsdag) een mis wordt gezongen in de kapel, ter ere van St. Anna.

1691: Op 26 juli kwam er een grote processie uit Horst ter bedevaart naar Blitterswijck.

1768: in B.I.N. (bedevaartplaatsen in Nederland 3 Limburg) staat dat de bedienaar van de kapel verplicht was om op 26 juli 2 paters te laten logeren en in hun onderhoud te laten voorzien.

1833: Wordt onder pastoor Mathias Watrin een nieuwe kapel gebouwd. Het is de derde keer dat er een nieuwe kapel gebouwd wordt, deze komt dan in waterstaatsstijl.

1922: Schrijft pastoor Janssen over de grote drukte bij de kapel, als de St. Anna kermis gevierd wordt.

1944: De St. Annakapel kwam ook niet ongehavend uit het oorlogsgeweld, maar in vergelijking met de grotendeels verwoeste parochiekerk viel de schade aanvankelijk mee. Een groot gedeelte van het dak en het tongewelf werd door granaatinslag vernield. Alsook is in het klokje uit 1475 nog een gat te zien is veroorzaakt door een granaatscherf.

1946: Na een noodreparatie doet de kapel dienst als parochiekerk met op zondag drie H. Missen.

1961: De restauratie wordt geschat op 20.000,= gulden en goedgekeurd door het betreffende ministerie.

2000: Na voltooing van de derde restauratie na Wereld Oorlog II is de kapel in dit jaar feestelijk heropend door hulpbisschop Mgr. Everard de Jong. Na deze heropening wordt de H. Mis op dinsdag, de traditionele dag voor de viering van de eucharistie in de kapel, in ere hersteld door pastoor Hans te Boekhorst. Vanaf Pasen tot en met oktober is er iedere dinsdagavond een H. Mis in de kapel.

Overledenen kunnen worden opgebaard in de kapel die dan dienst doet als rouwkapel (mortuarium)

Foto van Anna te Drieën (16e eeuw) St. Jan de Doper De Sint Annakapel is sinds 2010 weer officieel toegewijd aan de heilige Anna en de heilige Johannes de Doper. De bisschop van Roermond Mgr. Frans Wiertz zegende het door pastoor Huub van Horne geschonken beeldje van St. Jan de Doper in op 24 oktober 2010 bij gelegenheid van vijf eeuwen kapel St. Anna. Tot 2010 was het jaar 1510 aangenomen als stichtingsjaar van de kapel.

Interieur:
Een mooi houten scheidingswand over de volle breedte van de kapel,welk in zwart marmer imitatie geschilderd is, met twee deuren die toegang geven naar het sacristie, een stenen altaartafel, welk ook in hardsteen imitatie geschilderd is.

Wat meteen opvalt als men binnen komt en naar het altaar kijkt is dat er drie beelden van St. Anna te Drieën zijn. Het oudste, in het midden staande cultusbeeld, stamt uit het begin van de 16de eeuw en is vervaardigd van eikenhout. Rechts van het cultusbeeld is de tweede Annatrits van hout uit de 16de eeuw te zien. Anna Maria en Jezus zijn hier zittend uitgebeeld. De derde Annatrits, links is van gips en geschonken door een oud inwoonster van "Wijnhoverhof" in 2000. Daar dit een bruine kleur had is het door Wim Jochijms in kleur geschilderd om overeenstemming te krijgen met de twee historische gepolychromeerde beelden

Foto van Anna te Drieën (gips) Foto van Anna te Drieën (16e eeuw) Boven het altaartafel is een fraai barokke retabel uit de 17de eeuw met boven op 4 vlamurnen, en midden op de retabel stond nog een wit beeltenis van Maria staande op een door een slang omgeven maan sikkel, dit laatste beeld is tijdens de kerkdiefstal in 2005 gestolen

De eikenhouten communiebank uit de 19de eeuw stelt het laatste avondmaal voor met druivenranken en als opschrift is er in gebeiteld:
JOANNIS WIJNHOVEN CAELIBIS OCTOBRI, EN IS VERMOEDELIJK EEN GESCHENK VAN DE FAMILIE Wijnhoven
De preekstoel uit de 17de eeuw van eikenhout met op de rand van het klankbord de tekst: ZALICH ZYN DIE ’T WOORD GODS HOREN ENDE DAT BEWAREN.

Het tabernakel is door twee vrijwilligers gemaakt in 2000 en aan de kapel geschonken.

Foto van Anna te Drieën (16e eeuw)

 

(door W. Jochijms) H. Anna (26 juli)