Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

PAROCHIE

Welkom

Het dorp Blitterswijck telt ongeveer 1100 zielen.
Elke zondag is er een Hoogmis, en elke dinsdag een Heilige Mis. (Zie : Mistijden)

De Kerkberichten in het "Dorpsjournaal" geven iedere week de nodige informatie over de misintenties en bijzondere gelegenheden. (het Dorpsjournaal is het mededelingenblad van de dorpsgemeenschap Blitterswijck en was tot medio 2011 een uitgave van de Dorpsraad. Daarna wordt dit uitgegeven door Stg. DOF Blitterswijck)

Misintenties kunt u opgeven bij Dhr. P. Wijnhoven.
Pastoor Verheggenstraat 24, 5863 BE, Blitterswijck.
Klein briefje in een enveloppe. (geld kan erbij) of : Misintenties opgeven
Het stippendium is € 30,- en voor een H–Mis op dinsdag is dit € 15,00.
Dit kunt u in de enveloppe erbij doen.

Voor een doopviering wordt vanaf 2016 € 50,- gevraagd. In 2015 zijn daarover afspraken gemaakt in de clusterparochies.

Meer hierover is te vinden op: Tarieven.

De parochie heeft een Doelbijdragerekening.
De opbrengsten zullen voor verschillende projecten gebruikt worden in de parochie.
Het vorige doel waarvoor het geld gebruikt is voor een opknapbeurt van de "Hemel" (en restauratie) die elk jaar met Sacramentsdag wordt gebruikt voor de Sacramentsprocessie.

Verder is het rustaltaar opgeknapt dat elk jaar gebruikt wordt voor de sacramentsprocessie, en op de hoek Kerkstraat Kortestraat altijd een plaats heeft.
Het rustaltaar is weer in zijn oorspronkelijke vorm opgemaakt.

Er wordt nu speciaal ingezameld voor het boek 400 jaar st Annakapel dat in 2014 uit zal komen.

De rekening heeft de titel: Doelbijdrage Parochie OLV Geboorte Blitterswijck, met het rekeningnummer: 15.63.113.260 (IBAN: NL64RABO1563113260)