Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).
 

In Memoriam bisschop Harrie Smeets

Hij werd geboren op 22 oktober 1960 in Heerlen en groeide op in Born. Op 13 juni 1992 ontving hij de priesterwijding. Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn als kapelaan en later als pastoor in een aantal parochies werd hij op 15 januari 2004 benoemd tot deken van het dekenaat Venray en tot pastoor van de parochie Sint-Petrus' Banden Venray en waarnemend pastoor van enkele andere parochies van dit dekenaat.
Op 10 oktober 2018 werd hij benoemd tot 24e bisschop van Roermond. Op 8 december van dat jaar ontving hij in de kathedraal van Roermond de bisschopswijding. Als wapenspreuk koos hij "In Gods naam mensen liefhebben". Dat heeft hij met hart en ziel gedaan zoals hij dit al gedaan had voor de hoge uitverkiezing van dit ambt.
Op 10 augustus 2023 werd hij vanwege zijn ziekte door paus Franciscus ontheven van zijn taak als bisschop. Op 20 december 2023 overleed hij in het bisschopshuis in Roermond op 63 jarige leeftijd.
De pontificale requiemmis voor Mgr. Drs. Harrie Smeets werd opgedragen door Mgr. Dr.Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie op zaterdag 6 januari 2024 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. De dienst werd bijgewoond door zo'n duizend mensen waaronder 16 bisschoppen en meer dan 100 honderd priesters. Harrie werd na de indrukwekkende dienst te ruste gelegd in de bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond.

Ik heb het voorrecht gehad om hem zeer goed te leren kennen. Na het vertrek van mijn voorganger Hans te Boekhorst was hij van 1 februari tot 1 juli 2008 administrator van de parochies Blitterswijck, Wanssum en Castenray. Op die dag werd ik benoemd tot pastoor van Blitterswijck en Wanssum en tot administrator in Castenray en door deken Harrie Smeets geinstalleerd op zaterdag 30 augustus. Vooral als teamleider van het priesterteam Venray heb ik hem zeer goed leren kennen. Wekelijks waren we op de vrijdagmorgen bij hem te gast. Niet alleen als mensenmens maakte hij veel indruk op mij maar vooral ook op de wijze hoe hij de katholieke leer en pastoraal met elkaar in verbinding wist te brengen. Altijd kwam hij wel met een oplossing die recht deed zowel aan de leer als aan de pastoraal. Een echte herder. Hij heeft gedurende mijn pastoraat in Noord-Limburg diverse kerkbestuursleden beëidigd. Aan talloze kinderen heeft hij het H. Vormsel toegediend. Kinderen deden bij hem de Eerste Communie in het voorjaar van 2008. In 2004 onthulde hij een plaquette in Castenray bij gelegenheid van de restauratie van de kerk. Jammer dat zijn bisschopsambt zo kort is geweest. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Net vóór Pasen ontmoette ik hem binnen één week drie keer. Tijdens de chrismamis sprak hij de woorden uit: "Het is nog niet volbracht". Na die Mis hebben we even met elkaar gepraat. Hij zei toen: "Dat had je niet verwacht, hé ?". Anderhalf jaar geleden had ik hem in een schrijven al bedankt voor alles wat hij voor mij persoonlijk heeft betekend. Ik beleefde het als fijn dat een parochiaan mij telefonisch op de hoogte heeft gebracht van zijn overlijden. Anders had ik het pas de volgende dag vernomen via de krant. Op donderdag 28 december ben ik van hem afscheid gaan nemen in de Caroluskapel in Roermond. Er heerste een serene rust in die kapel. Drie kwartier ben ik in gebed bij hem gebleven. Dat hij moge rusten in vrede.

Pastoor Huub van Horne
Omhoog