Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Zet even alles aan de kant

Dit is een korte samenvatting van een van de twee lezingen over de herkomst van het woord "Alaaf". Afkomstig uit het oud-Keulse dialect "All af", hetgeen zou betekenen "alles aan de kant". We zetten even alles aan de kant om samen carnaval te vieren om daarna samen op Aswoensdag in de kerk het askruisje te komen halen. Carnaval en kerk horen bij elkaar. Ook tijdens een jubileum van een carnavalsvereniging. Met gevoelens van dankbaarheid en voldoening kijk ik terug op het jubileumweekend van CV De Wiendbuul 6 x 11 Wanssum dat gehouden werd van vrijdagavond 11 november tot en met zondag 13 november 2016. De jubilerende vereniging bood iedere dorpsbewoner op de zondag een gratis lunch aan. Die geste werd zeer gewaardeerd. Zoals het hoort, eerst een H. Mis. Met Blitterswijck werd geruild. Om 9.33 uur en 33 seconden werd er aan de bel getrokken. De kersverse jubileumprins, Peter II Zegers, heette ik in het bijzonder welkom. De slottoespraak werd gehouden door vorst Peter van Els. Toen ik hem zo gepassioneerd hoorde spreken dacht ik bij mijzelf: "Zal ik nog op tijd in Blitterswijck de H. Mis kunnen opdragen? Om elf uur. En niet om elf minuten over elf". Nadat ik de Mis in Blitterswijck had opgedragen kwam ik terug naar Wanssum om in de evenementenhal aan de Geijsterseweg aan te schuiven bij het ontbijt. In de buut van Marlon Kicken werd de pastoor flink op de korrel genomen. Toen Peter van Els hem erop attent maakte dat de pastoor hier was maakte Marlon iets bekend wat eigenlijk nog geheim had moeten blijven. Hij maakte bekend dat de pastoor is gepromoveerd tot een belangrijk ambt in Vaticaanstad. Waar heeft CV De Wienbuul de naam aan te danken? De mensen uit Wanssum weten het wel. Voor de mensen uit Blitterswijck: "de meense oet Wanssum vonde hun vroeger opschöppers mit enne groeëte mond waor niks zinnigs uutkwam; enne lege buul mit wiend". De vereniging heeft het jubileumfeest nog net gevierd in het jubeljaar van de kerk. Het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Voor de herkomst van het woord jubileum moeten we terug naar het Oude Testament. Het jubeljaar was het jaar van teruggave, vrijlating en rust. Het jaar was door God ingesteld ten behoeve van het volk Israël. Het viel in het vijftigste jaar na elke zevende sabbatsjaar. Aan Israëlieten werd hun oorspronkelijk erfdeel teruggeven. Slaven kregen hun vrijheid terug en het land moest even rusten. Even alles aan de kant. We lezen hierover in Leviticus 25,8-55. Het jaar werd ingeluid door bazuingeschal op de ramshoorn. Jubel(jaar) komt van het Hebreeuwse woord "jobel" dat ramshoorn betekent. Het is goed om te weten waar iets vandaan komt. Alaaf.

 

Pastoor van Horne