Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Egmont en Horne herdacht in Blitterswijck

In de St. Annakapel te Blitterswijck is op 5 juni 2018 de H. Mis door pastoor Huub van Horne niet alleen opgedragen ter ere van de H. Bonifatius die op 5 juni 754 te Dokkum werd vermoord maar ook ter herdenking van de graven Egmont en Horne die op 5 juni 1568 onthoofd werden op de markt in Brussel. Een speciale kaars met daarop het embleem van het wapen van de provincie Limburg, met linksonder het Van Horne-wapen, werd voor het eerst aangestoken. Een ingelijste foto van het monument van Egmont en Horne dat in Brussel staat was te zien op de oude communiebank. Graaf van Horne krijgt in Weert een eigen standbeeld. Wat heeft graaf van Horne met Blitterswijck te maken? Dankzij de invloed van deze graaf werd de toenmalige pastoor van Wanssum, Petrus Mosanus, tijdelijk overgeplaatst naar Weert om daar het opkomende protestantisme een halt toe te roepen. Johan van Wittenhorst had het verzoek van graaf van Horne aan Arnt van Lynden voorgelegd en op 15 juni 1567 gevraagd om hiermee in te stemmen en voor Wanssum tijdelijk een vervanger te zoeken. (vgl. Archief van de Heerlijkheid Blitterswijck en Wanssum. Nr. 203, regestnr. 120) Arnt was Heer in Blitterswijck en had het recht om priesters voor te dragen voor de parochies Blitterswijck en Wanssum. Het zogenaamde patronaatsrecht. Na de arrestatie van Egmont en Horne op 9 september 1567 verdween de invloed van graaf van Horne, Philips van Montmorency, kleinzoon van Philips van Montmorency en Maria van Horne, de kleindochter van Graaf Jacob van Horne en Elisabeth van Meurs, om het opkomende protestantisme tegen te gaan. In 1566 had in Weert tijdens zijn afwezigheid onder invloed van zijn zeer calvinistisch gezinde moeder Anna van Egmont die in Weert de lakens uitdeelde en zijn protestants gezinde echtgenote, Walburgis van Nieuwenaar, de Beeldenstorm plaatsgevonden. Pastoor Petrus Mosanus, de Latijnse naam voor Peter van der Masen, zwoer zijn katholiek geloof af. Op 16 februari 1570 doet hij afstand van zijn rechten in Wanssum. In maart 1570 maakte bisschop Lindanus een visitatiereis naar Weert, bleef daar enkele weken om het katholieke geloof te herstellen en zette pastoor Petrus Mosanus af,om tegelijkertijd een nieuwe pastoor te benoemen. Dat werd Jacobus Groenen uit Maasbree. Circa 450 jaar later krijgt graaf van Horne niet alleen een eigen standbeeld in Weert, zijn naam is ook vereeuwigd op de nieuwe kerkklok. In de St. Martinuskerk te Weert werd op zondag 10 juni 2018 door deken Hans Franken de nieuwe klok ingezegend die een dag later de toren werd ingehesen. In het brons is de volgende tekst gegraveerd: Mijn naam is Martinus. Eijsbouts goot mij anno 2018. In het herdenkingsjaar van Philips van Montmorency, Graaf van Horne.