Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Sint Willibrord-ommegang

Op de sluitingsdag van het Pinkstertriduüm 2018 heeft in de kerk van Blitterswijck de St. Willibrord-ommegang plaatsgevonden. Vóór de eucharistieviering droeg pastoor Huub van Horne een beeldje van St. Willibrord, vanuit het pad dat naar de sacristie van de St. Annakapel leidt, in een ommegang via een klein stuk van de Beeteweg naar de hoofdingang van de kapel. Een acoliet met processiekruis liep voorop. In de kapel plaatste de pastoor het beeld op een sokkel die op de oude communiebank was gezet. In zijn inleidend woord memoreerde de pastoor dat al eeuwenlang op Pinksterdinsdag de Springprocessie in Echternach plaatsvindt, ter ere van St. Willibrord, bisschop en verkondiger van ons geloof en patroon van de Nederlandse kerkprovincie. In die plaats stichtte hij een abdij, overleed daar op 7 november 739 en werd in de crypte van de abdij begraven. Met misdienaars uit Grevenbicht, zijn eerste pastoorsplaats, is hij op een dag tijdens een misdienaarskamp in Luxemburg, in de zomer van 1988 met de fiets vanuit de campingplaats naar het graf van St. Willibrord gegaan. Vijfentwintig jaar geleden woonde hij in Echternach de Springprocessie bij. Op het beeldje van St. Willibrord is te zien dat hij een kerk draagt. Uitgebeeld is de kerk van Susteren. Om de zeven jaar vindt in die plaats een grote ommegang plaats. Het beeldje is gemaakt en gesigneerd door Mat Wanders, een Limburgse beeldhouwer en ontwerper van beelden. Hij woonde en werkte in Margraten en overleed op 9 mei 1991. Dit beeldje zal gedurende de maand november 2018 in de vitrine van de kerk van Blitterswijck geëxposeerd worden. De H. Mis werd op dinsdag 22 mei 2018 opgedragen ter ere van de H. Geest. Het triduüm eindigde na de Mis met het bidden van de litanie ter ere van de H. Geest. Dit jaar zal op dinsdagavond 6 november, de vooravond van het hoogfeest van de H. Willibrord, voorafgaand aan de H. Mis een vesperdienst worden gehouden met o.a. eigen antifonen en smeekbeden ter ere en ter aanroeping van St. Willibrord. Na de Mis zal het beeldje van St. Willibrord in processie door de kerk gedragen worden. Met de litanie ter ere van St. Willibrord wordt het feest van alle heilige geloofsverkondigers in onze streken besloten.