Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Bliksembeveiliging ingezegend op Natusdag

Aan de kerk van Blitterswijck werd medio mei 2019 een nieuwe bliksembeveiliging aangebracht. Dit gebeurde door de firma van der Heijde met behulp van een hoogwerker. Zeven dagen is daaraan gewerkt. Op zondag 30 juni 2019, "Natusdag", de feestdag van de heilige Donatus, patroonheilige tegen onweer, werd de nieuwe bliksembeveiliging ingezegend door pastoor Huub van Horne. Dit gebeurde aansluitend aan de H. Mis omstreeks 12.00 uur. De inzegening gebeurde met assistentie van de acolieten Leo Pouwels en Thijs van Wijk. De aangekondigde assistent, Cyril van Kempen, een van de "sacrista's" van de bisschop van Roermond, moest vanwege een dubbele afspraak verstek laten gaan. Na de inzegening bestond de gelegenheid om met de pastoor de litanie van Donatus te bidden. Op de communiebank was een houten beeldje van de H. Donatus geplaatst, uitgebeeld met een bliksempijl en schild. Een beeldje van de pastoor, in Kevelaer gekocht op Fronleichnam, in Nederland bekend als Sacramentsdag. Het beeldje werd op dezelfde dag ingezegend door de pastoor in de Catharinakapel van de kerk van Blitterswijck. In bruikleen afgestaan aan de parochie en te zien in de vitrine van de kerk tot 31 december 2019. Mogelijk wordt de tijd van expositie verlengd. De pastoor greep de inzegening aan om de heilige Donatus opnieuw onder de aandacht van de gelovigen te brengen. Hij deed dat o.a. tijdens de preek terwijl twee devotielichtjes bij Donatus waren geplaatst. Donatus is de heilige naar wie sinds 1852 een verzekering is genoemd. De meeste kerken zijn bij Donatus verzekerd. Aanvankelijk was dat alleen voor brand en blikseminslag. Later is er van alles bijgekomen: ontploffingsrisico, storm, diefstal etc. In de litanie van Donatus werd de voorspraak van deze heilige aangeroepen. Dat we gespaard mogen blijven voor o.a. alle ongunstige weersgesteldheid, voor schade door storm, wind, hagel, donderslag en bliksem. Voor vuur en brand. Dat we gespaard mogen blijven voor overstromingen als gevolg van langdurige regenval, voor een langdurige droogte. Voor een plotselinge en onvoorziene dood. Dit laatste heeft te maken met het feit dat je door bliksem dodelijk getroffen kunt worden. Op woensdag 20 juni 2019 werd een aspirant-militair in de buurt van een militair oefenterrein in het Brabantse Ossendrecht door bliksem getroffen. Met als gevolgen een ernstige longschade en zware brandwonden. Dertien andere leerlingen werden lichtgewond naar een ziekenhuis gebracht voor controle. Ook sloeg de bliksem in op diverse andere plaatsen op die dag, o.a. in een schuur met rieten dak in Waspik, met alle brandende gevolgen van dien. Om zich te verdiepen in de geschiedenis van de Donatusverering bracht pastoor Huub van Horne op 13 juni 2019 een bezoek aan de kerk van Reek, waar de H. Donatus al vereerd wordt sinds 1779. Daarmee is Reek de oudste cultusplaats van de H. Donatus in Nederland. Marij van Diggelen-Versteegen liet o.a. de reliek van de H. Donatus zien die de pastoor vereerde en daarna fotografeerde. Ook maakte hij opname's van het cultusbeeld en van de ruimschoots aanwezige documentatie over de Donatusverering in Reek. Op woensdag 19 juni 2019 bracht de pastoor een bezoek aan de 17e eeuwse Donatuskapel in Dorne, gelegen in de buurt van Maaseik. Dorne heeft een Donatusklok. Aan het luiden daarvan werd door sommige gelovigen nog omstreeks 1960 onweerverdrijvende kracht toegeschreven. In België zijn veel plaatsen waar een devotie is voor de H. Donatus. In Biekorf jaargang 60 vindt men de resultaten van een onderzoek over de donderheillige Sint-Donatus en zijn verering in West-Vlaanderen. In een voetnoot op bladzijde 108 staat vermeld: Over het gebruik de klokken te luiden bij onweer bestaat een uitgebreide literatuur. In 1881 schreef L. Cloquet ( Monographie de ... St. Jaeques á Tournay, p. 109 ) dat in zekere bedevaartkerken nog kleine Donatusklokjes of -belletjes gewijd werden, waarmee men thuis rinkelt bij onweer. Het zijn vooral de capucijnen geweest die de verering voor de H. Donatus in België hebben verspreid. Waarschijnlijk hebben de capucijnen ook een rol gespeeld bij de verkrijging van de reliek van Donatus in het zeer nabij gelegen Reek. Een blikseminslag gevolgd door brand verwoestte in het jaar 1779 een groot deel van het dorp Reek. De pastoor van Reek werd op 23 november 1779 door de gardiaan van het capucijnenklooster te Aarlen ( Arlon in het Frans ) in België toegestaan om een filiaal van de internationale Donatusbroederschap in zijn parochie op te richten. In Aarlen werd in de 17e eeuw een Donatuskerk gebouwd op de ruïnes van het kasteel. Het was in die eeuw dat in het jaar 1649 in de catacombe van Sint Agnes te Rome het graf van de H. Donatus werd ontdekt. Toen in 1652 in de Duitse plaats Münstereifel een Jezuietencollege werd gesticht kreeg men daar een aantal relieken van deze toen nog vrij onbekende heilige. De relieken van Sint Donatus waren vanuit Rome reeds naar Euskirchen gebracht en zouden vandaar op 30 juni 1652, de dag van de eerstesteenlegging, met veel religieuze ceremonie naar Münstereifel worden vervoerd. Honderd jaar later, in het jaar 1752, werd door Benjamin Franklin, de bliksemafleider uitgevonden. Deze uitvinding maakte geen einde aan de Donatusverering. Wie was Donatus? Volgens een pas in de zeventiende eeuw ontstane overlevering gaat het om een christen, geboren omstreeks het jaar 150. Deze christen was een Romeinse soldaat die snel carriére maakte. Hij behoorde tot het Legio Fulminatrix ( Bliksemlegioen ) De legerafdeling met de bliksem was sinds keizer Augustus het embleem van het twaalfde Romeinse legioen. Gepromoveerd tot overste van het legioen zou hij tijdens die functie in het jaar 177 deel hebben uitgemaakt van de veldtocht van keizer Marcus Aurelius tegen de Quadi, een Germaanse stam in het huidige Slowakije. In dat jaar had het legioen te kampen met een langdurige hitte en droogte. Bovendien brak er een besmettelijke ziekte uit. De soldaten dreigden door uitputting om te komen. Er werd gebeden tot heidense goden. Dit leverde geen resultaat op. Keizer Marcus Aurelius vroeg aan Donatus om tot zijn God te bidden. Het gebed van Donatus werd verhoord. Ongetwijfeld zal hij met een groot vertrouwen de woorden van O.L.Heer indachtig zijn geweest: "Vraagt en u zal gegeven worden". ( Lc. 11,9a ) Een overvloedige regenbui bracht verkwikking aan de manschappen en er kwam een einde aan de epidemie. Het noodweer, dat bekend werd als "het regenwonder", ging ook gepaard met donder en bliksem. Volgens de overlevering ging de vijand van schrik op de vlucht en werd de overwinning mede toegeschreven aan het gebed van Donatus.

Bronnen: Bedevaartplaatsen in Nederland / 2 Noord-Brabant 1998 Reek H. Donatus blz. 735 t/m 740; Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis. 1752-1830. Jan Wim Buisman 2019 o.a.blz. 140 t/m 144. En in het artikel de reeds vermelde bijdrage, getiteld: De donderheilige Donatus en zijn verering in West-Vlaanderen.

 

 

Foto van Donatusdag Foto van Donatusdag Foto van Donatusdag
Foto van Donatusdag Foto van Donatusdag
Foto van Donatusdag Foto van Donatusdag
Foto van Donatusbeeld Foto van inzegening bliksembeveiliging
Foto van inzegening bliksembeveiliging Foto van inzegening bliksembeveiliging

 

 

Omhoog