Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

AVONDWAKE

In onze parochie bestaat sinds januari 1999 een avondwakegroep, die gevormd wordt door vier parochianen, te weten: Wies Hamstra-Janssen, Ria Pors-Kreutz, Wies Tijmensen-Rouschop en Riek Vissers-Reijnen. Zij verzorgen met tweeën om de beurt een avondwake.
Een avondwake is een woorddienst aan de vooravond van de uitvaart. Het is een voorbereiding voor het definitieve afscheid van een overledene. Met passende teksten, gebeden en lezingen kan een avondwake troost en steun geven aan de nabestaanden. Tijdens de avondwake is er ook ruimte voor zang of muziek. De avondwakegroep kan op verzoek van de familie het kerkkoor vragen toepasselijke liederen te zingen. (Hieraan zij wel kosten verbonden.) Vóór het begin van de avondwake en/of het laatste muziekstuk mag een c.d. zijn met passende muziek.
De avondwakegroep probeert in samenspraak met de familie een sfeervolle avondwake te verzorgen. Indien de uitvaart op een maandag valt, is er een intentie voor de overledene in de Hoogmis van zondag. Er is dan geen avondwake.