Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Paasquiz

(1) Wat vieren we met Pasen?
De opstanding van Jezus uit de dood
De vergiffenis van zonden
Dat uit een ei nieuw leven komt
Het begin van een religieuze lente

(2) Pasen zal nooit worden gevierd op:
1 april
27 april
31 maart
24 maart

(3) Hoe wordt de paasdatum berekend?
Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
Pasen valt altijd veertig dagen na carnaval
Pasen valt altijd veertig dagen vóór Pinksteren
Pasen valt altijd op de eerste zondag na Palmzondag

(4) Hoeveel dagen duurt de paastijd?
1
2
8
50

(5) Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Wat betekent deze uitdrukking?
Dat komt maar zelden voor
Nooit
Komt alleen maar voor in een schrikkeljaar
Komt alleen maar voor als het heel laat Pasen is

(6) Welke dag hoort bij het paastriduüm?
Goede Vrijdag
Eerste paasdag
Tweede paasdag
Beloken Pasen

(7) Komen de volgende woorden voor in de bijbel?
- (Wanneer er méér dan twee fouten zijn aangekruist, dan kan bij deze vraag geen punt gescoord worden.)
Paaskaars
Paasklok
Paaslam
Paaspreek
Paashaas
Paasbrunch
Paasbloem
Paasmaandag
Paasplicht
Paasvakantie

(8) Geluidsfragment.
Je hoort nu een heel bekende intro uit een rock-‘n-roll-lied.
Het lied gaat over een gitarist van het platteland die het gaat maken in een stad.
Deze gitarist heeft een afgeleide naam gekregen van een evangelist uit het Nieuwe Testament
Matteüs
Lucas
Marcus
Johannes
-De symbolen van de vier evangelisten ziet men vaak uitgebeeld op het embleem van de paaskaars.

(9) Geluidsfragment:
Muziekfragment van David Bowie. Terwijl David Bowie wist dat zijn eigen licht aan het doven was, zong hij in een lied op zijn afscheidsalbum “Blackstar”, : “I’m not a filmstar/I’m not a popstar/ I’m a not a white star / I’m a blackstar.
Hoe heette de musical die David Bowie net vóór zijn dood uitbracht:
Lazarus
Petrus
Johannes
Marcus

(10) Jezus wekte Lazarus op uit de dood. Hoe heette de twee zussen van Lazarus?
Maria en Marta
Maria en Helena
Maria en Jozefina
Maria en Magda

(11) Hoeveel paas-en verschijningsverhalen staan er in het evangelie?
1
2
3
Méér dan 3

(12) Op het kerkhof van Blitterswijck is in het najaar van 2018 een bord geplaatst met daarop een afbeelding van een labyrint van de kathedraal van Chartres. Wat is het verschil tussen een labyrint en een doolhof?
Er is geen verschil. Het is een synoniem
In een labyrint heb je maar één doodlopende weg.
In een doolhof heb je meerdere doodlopende wegen
Een doolhof heeft doodlopende wegen, een labyrint niet. Een labyrint heeft één enkel pad. In een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg

(13) Hoeveel paaseieren heeft de pastoor van Blitterswijck verstopt in zijn pastorietuin?
--Omdat u het antwoord hierop niet kunt weten, krijgt u dit antwoord Cadeau
5
10
15
20
Méér dan 20

(14) De paasklokken zijn terug uit Rome is een bekend gezegde. Welke instrument heeft in de bijbel de rol van onze huidige klokken?
De trom
De hoorn
De bel
De citer

(15) De pastoor blaast op een ramshoorn. Wat is het hebreeuwse woord voor hoorn?
Adonai
Sjofar
jad
Sjier Hasjeriem

(16) Welke zijn de paaskleuren?
geel en wit
geel en rood
wit en rood
groen en rood.

(17) Jezus zegt tot zijn leerlingen: "Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt".In een van de verschijningsverhalen staat: Ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet. Om hoeveel vissen gaat het?
75
100
150
153

(18) Pasen komt van het Hebreeuwse woord "pesach". Wat betekent dit woord?
lentefeest
eeuwig leven
doortocht
passie

(19) De viering van het pasen van de Heer begint op Witte Donderdag. Vanwaar de naam "Witte Donderdag"?
Op die dag draagt de priester een wit kazuifel tijdens het opdragen van de H. Mis.
Op die dag gedenkt de Kerk dat Jezus twee sacramenten heeft ingesteld: eucharistie en priesterschap. De kleur wit is een feestelijke kleur en hoort hierbij.
Wit is de eerste paaskleur en geel de tweede.
In de Middeleeuwen werden op deze dag de publieke zondaars weer in de gemeenschap opgenomen. Zo konden ze het paasfeest meevieren.

(20) Met pasen spreekt de Paus op eerste paasdag rond 12.00 uur de pauselijke zegen "Urbi en Orbi" uit. Wat is de betekenis van de pauselijke zegen “Urbi et Orbi”.
Zalig Pasen
Zegen (voor) de stad en voor de wereld.
Ga in vrede
Voor de armen en rijken
Bedankt voor de bloemen.

 

Aantal vragen: 20 / ingevuld: -1 / goed: 0

Laatste vraag, waarmee geen punten te winnen zijn maar ook geen punten om te verliezen.
Wat trekt jou aan in The Passion dat jaarlijks door miljoenen mensen wordt bekeken?

Omhoog