Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

ONDERZOEK GOD IN NEDERLAND

Onderzoek "God in Nederland" en "Passie voor de Passion"
Het onderzoek "God in Nederland" dat sinds 1966 tienjaarlijks wordt gehouden bracht aan het licht dat slechts 17 procent van de katholieken gelooft in God die zich met de mens bezighoudt. Verder is opmerkelijk dat het aantal katholieken dat religie belangrijk vindt bij belangrijke levensgebeurtenissen als geboorte en overlijden steeds verder daalt. Heel duidelijk merkbaar in de terugloop van het aantal doopsels en kerkelijke uitvaartdiensten. Niet helemaal verrast was ik maar ik beleefde de uitslag van het onderzoek toch als een koude douche. Er is werk aan de winkel voor de Katholieke Kerk. Gelukkig hebben we sinds drie jaar een paus, Franciscus genaamd, die op een heel toegankelijke wijze de boodschap van Jezus Christus aan de man weet te brengen. Ondanks de invloed van social media zijn de vruchten van zijn optreden nog niet te zien in het religieuze landschap van Nederland waar God steeds meer aan het verdwijnen is in de belevingswereld van mensen. De naar zijn emeritaat toelevende bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, gebruikte in zijn preek b.g.v de installatie van deken Harrie Smeets van Venray tot kanunnik tijdens de vesperdienst op 7 december 2015 in de Caroluskapel te Roermond het bijbelse beeld van de tocht van het Joodse volk door de woestijn. Veertig jaar trok Mozes met hen rond. Op weg naar het Beloofde Land. Denkend aan de situatie van de Kerk in heel West-Europa op dit moment ze hij: "Het zal zeker 40 jaar - dat wil zeggen: een hele generatie - duren, voordat we het beloofde land bereiken. U weet dat juist onder dit soort omstandigheden de leiders niet moe moeten worden om de weg te wijzen". Er is een grote passie voor de Passion, dit jaar uitgezonden vanuit Amersfoort, een evenement dat jaarlijks miljoenen mensen doet kluisteren aan de beeldbuis. Het ene evenement volgt het andere op. We worden even ontroerd en gaan verder alsof er niets gebeurd is. Verdieping ontbreekt vaak. Op Palmzondag was dit jaar in Venlo een kwartier lang klokgelui te horen als protest tegen de organisatie van de Venloop op die dag. Een protest om te laten horen dat de kerk er nog steeds is. God lijkt in onze dagen verstoppertje te spelen. Niets mis mee want dan is Hij nog aanwezig in de belevingswereld van christenen. Wanneer mensen Hem niet meer zoeken dan wordt het pijnlijk en frustrerend, met name voor de geloofsverkondigers. Steun vind ik zelf nog altijd in de hulp van vele vrijwilligers. Vaak al op leeftijd. Steun vind ik ook in de woorden van de apostel Paulus die altijd worden voorgelezen op de gedenkdag van de heilige verkondigers van het geloof in onze streken op 6 november, daags vóór het hoogfeest van Sint Willibrord waarin hij christenen aanspoort om vertrouwen te hebben bij alle wederwaardigheden van het leven: "Maar wij dragen deze schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons". ( 2 Kor. 4, 7 ) Het is die kracht van God die Jezus heeft doen opstaan uit de dood. Het is die kracht die de apostelen heeft bezield op het eerste Pinksterfeest toen de kerk ontstaan is. In hun voetsporen mogen we verder gaan. Met vertrouwen. de Heer laat Zijn Kerk niet in de steek. Een zalig Pasen wens ik U toe.

Pastoor Huub van Horne