Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

INZEGENING BORSTBEELD PATER ARNOLD JANSSEN

Op Pinksteren, zondag 12 juni a.s. zal tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur het borstbeeld van Pater Arnold Janssen in de kerk van Blitterswijck ingezegend worden. Hij werd op 5 oktober 2003 in Rome door Paus Johannes Paulus II heilig verklaard. We hebben dus te maken met een relatief nieuwe heilige. Bewust is Pinksteren uitgekozen als dag van de inzegening. Arnold Janssen is uitgebeeld met een duif, symbool van de H. Geest. In 1889 stichtte hij de Dienaressen van de Heilige Geest voor actief missiewerk en in 1896 een gelijknamige congegratie van eeuwigdurende aanbidding ter ondersteuning van het missiewerk. Eerder, in 1875, stichtte hij in Steyl een Missiehuis waaruit de congegratie voor Gezelschap van het Goddelijk voortkwam met missies over de hele wereld. (Societas Verbi Divini, afgekort SVD) Honderd jaar later, in 1975, werd hij door Paus Paulus VI zalig verklaard. Waarom dit heiligenbeeld in de kerk van Blitterswijck? Om die vraag te beantwoorden moet ik teruggaan in de geschiedenis. In het najaar van 2009 vonden in verschillende plaatsen in Limburg vervroegde gemeenteraadsverkiezingen plaats in verband met de herindeling. TV Limburg kwam naar Blitterswijck en vroeg aan een aantal inwoners naar een mening over onder andere de volgende vraag: wat vindt u nou belangrijk dat moet blijven wanneer u vanaf 1 januari 2010 wordt ingedeeld bij de gemeente Venray? Drie personen waaronder ikzelf kwamen in beeld en aan het woord. Onafhankelijk van elkaar waren we alle drie van mening dat het kostbare historische erfgoed zou moeten blijven waaronder de kloostermuur uit 1903. Naast het exterieur van deze prachtige kerk kwam ook de overgebleven kloostermuur close-up in beeld. Direct daarna kwam ik op een idee.l Als mensen uit Blitterswijck vinden dat die kloostermuur moet blijven, dan wil ik op zoek gaan naar een heilige die diverse kloosters heeft gesticht. In Steyl zijn drie kloosters door hem gesticht omdat dit niet mogelijk was in Duitsland vanwege de Kulturkamf. Omdat Goch waar hij geboren en getogen is hier in de buurt ligt en omdat er kloosterlingen van verschillende ordes gewoond hebben in het kasteel van Blitterswijck waar nu slechts een ruine van is overgebleven kwam ik uit bij hem. Het was alleen zoeken naar een beeld. In een grote kunstzaak in Kevelaer bleken ze tot mijn verbazing geen beeld te hebben van pater Arnold Janssen. De eigenaar van de zaak vertelde mij dat hier geen vraag naar was. Pater Arnold Janssen was toen honderd jaar dood. (overleden op 15 januari 1909 te Steyl) Via een bekende van het Internationaal Moederhuis, Missiehuis St. Michaël te Steyl kwam ik uit bij een borstbeeld van hem, afkomstig uit een gesloten klooster van de SVD in Zuid-Duitsland. Voor mij was het alleen nog uitkijken naar een passende sokkel. Die kon ik krijgen van het kerkbestuur van Castenray. Op donderdag 24 februari j.l. werd het beeld in de kerk geplaatst. Op zondag 27 februari werd bovenstaand verhaal als achtergrondverhaal verteld in de kerk met aan het eind een oproep om een mening te geven. Een aantal parochianen hebben dat gedaan. De meningen die ik toen ter plekke hoorde waren overwegend positief. Enkele mensen waren van mening dat de kleur van de sokkel niet past bij het borstbeeld. Er zal bekeken worden hoe hierin verbetering kan komen. Ook was een reactie dat Blitterswijck nooit iets heeft gehad met deze heilige. Daarin kan verandering komen. Kerken worden steeds meer ontdekt als plekken waar cultureel, historisch, religieus erfgoed bewaard wordt. Helaas ook door mensen met verkeerde bedoelingen. De kunstroof van medio januari 2005 is hiervan een voorbeeld. Een collegapriester vond het een goed idee om juist deze heilige die vanuit Limburg wortel heeft geschoten en uiteindelijk dankzij een groot Godsvertrouwen een vruchtbare boom is geworden een plek te geven in de kerk. Het is mij opgevallen hoe vaak de bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, pater Arnold Janssen noemt in zijn predicatie's, onder andere in de chrismamis op de vooravond van Witte Donderdag van dit jaar. Na de veelvoud van verhalen over seksueel misbruik door priesters en kloosterlingen is het goed om ook de andere kant van de kerk te laten zien. Het bisdom Roermond heeft bidprentjes uitgegeven van de heilige pater Arnold Janssen. Exemplaren hiervan treft u aan in de schappen onder het oxaal. Op het bidprentje staat onder andere de volgende tekst: "Juist in een tijd waarin veel ten gronde gaat, moet er in plaats daarvan iets nieuws ontstaan. Geven wij ons over aan de goede God, stellen wij ons vertrouwen op Hem. Wie God bemint, vertrouwt op Hem. " (A. J.) Het zou in deze tijd geschreven kunnen zijn.

Pastoor Huub van Horne

 

 

Dit artikel werd eerder geplaatst in het dorpsjournaal van Blitterswijck in begin juni 2011.